تنظیم ساعت بدن

  • گزارش جی‌پلاس

    چه آنهایی که کارمند هستند و باید هر روز صبح سر یک ساعت مشخص در اداره حاضر باشند، چه دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان و استادانی که باید سر کلاس‌های دانشگاه و مدرسه حاضر شوند و چه خانم‌های خانه‌داری که انجام کارهای خانه و بچه‌داری را بر عهده دارند، معمولا به یک زمان مشخص برای خوابیدن و بیدار شدن عادت کرده‌اند. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که پس از روزهای کار و فعالیت، وارد تعطیلات طولانی می شویم و پس از آن به سختی وارد شرایط کاری بر می گردیم.