بیماری بواسیر

  • میزان هموروئیدی که ایجاد شده ممکن است کم یا زیاد باشد. با توجه به اندازه این نوع بیماری که از خفیف تا شدید می ‌توان آن را دسته‌بندی نمود تشخیص و درمان آن نیز متفاوت خواهد بود. در صورت خفیف بودن بیماری می ‌توان طول دوره بسیار کوتاهی برای درمان سریع بواسیر در خانه را با داروهای گیاهی تجویز کرد که اثربخشی آن نیز بالاتر خواهد بود.