بلوای منافقان در شهرها

  • بی کفایتی های رئیس جمهور به حد اعلا رسیده بود. مجلس اول شورای اسلامی دست به کار شد. جلسات شور و مشورت برگزار شد. خبر به گوش تروریست های داخلی رسید. بلوا به راه انداختند تا از این قضیه به نفع خود بهره ببرند اما تیرشان به سنگ خورد.روزنامه ها آن را روایت کرده اند.