بدهی دولت به بانک ها

  • یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت سهام زیادی در بانک ها دارد، افزود: دولت باید سهام خود را در بانک ها فروخته و بدهی خود را با آنها تسویه کند، همچنین دولت تعداد زیادی ساختمان بلااستفاده دارد که باید این ساختمان ها را فروخته و بدهی خود را با بانک ها و بانک مرکزی تسویه کند.