بالا رفتن سن ازدواج

  • رئیس مرکز سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت:

    رئیس مرکز سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سن ازدواج در ایران در یک دهه گذشته بین 4 تا 6 سال در استان‌های مختلف افزایش یافته و بیشترین رشد در تهران بوده است.

  • مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: در بررسی انجام شده از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰ منحنی سن ازدواج در کشور ۴ تا ۶ سال افزایش یافته است.