اینفوگرافیک | یازده ماه تبعید

  • مخالفت های علنی امام خمینی (س) با برنامه های اصلاحی رژیم پهلوی منجر به دستگیری و حبس ایشان به مدت یازده ماه شد. برخلاف انتظار رژیم به سکوت امام خمینی (س) پس از آزادی، ایشان در برابر لایحۀ کاپیتولاسیون در مهر ۱۳۴۳ به شدت واکنش نشان داد و روز تصویب این لایحه را روز عزای ملت نامید.