الیز استفانیک

  • عملیات پاکسازی منتقدان رئیس جمهور پیشین/

    الیز استفانیک جزو کسانی است که کاملا به ادعای دونالد ترامپ باور دارد و معتقد است که در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال 2020 تقلب شده است.