افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری

  • در روزهای پایانی ماه گذشته ولی اسماعیلی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - در این باره گفته بود که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند. اما با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و وعده داده شده، این قانون هنوز اجرا نشده و با وجود پیگیری از سازمان برنامه و بودجه کسی در این زمینه پاسخگو نبود.