اعمال روز اول ماه رجب

  • جی پلاس؛

    ماه رجب ماه آمادگی برای پرواز است. ماهی است که رحمت و برکات بر بندگان خدا نازل می شود و برای آن اعمال ویژه ای بیان شده است.