اسلام طالبانی

  • در گفت و گو با جماران؛

    هادی خانیکی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به جماران گفت: اسلام طالبانی یا هر نگرشی که بنای آن بر خشونت، زور و نادیده گرفتن حقوق زنان، جوانان و اندیشمندان باشد و عناصری که برای زندگی انسان جدید ضروری است مثل آموزش، فعالیت مدنی، استفاده آزاد از رسانه و ارتباطات آزاد را محدود کند، باید یک خطر دید.