ائتلاف امید

  • گزارش جماران؛

    ساداتیان در ارتباط با «ابتکار صلح هرمز» گفت: ابتکار و اقدام رئیس جمهور جدیت جمهوری اسلامی را در بیانی که از تریبون سازمان ملل مطرح شده است را مورد تاکید قرار داد. این امر؛ مهم و قابل توجه است. ضمن آنکه تاکید می کنیم مقطع زمانی که این کار ابراز شده مقطع خوبی است؛ ایالات متحده آمریکا با بی عملی خود در قبال اعراب اعتماد آنها را از دست داده است. یعنی اعراب مشاهده کردند که ایران پهپاد آمریکایی را ساقط کرد، کشتی انگلیسی را توقیف کرد و از طرف یمنی ها تاسیسات نفتی آرامکو مورد هدف قرار گرفت اما آمریکا هیچ اقدامی در برابر این اتفاقات نشان نداد.