جستجوی پیشرفته

نتایج جستجو

5 مورد
  • بهره مندی از زبان و ادب عامه، ویژگی سبکی و از خصائص شعر شهریار است و هم نشانگر برخاستن این شاعر از بطن و متن جامعه است و هم تداوم ارتباط و پیوند ادبی و عاطفی او با عوام را می رساند. فراوانی کلمات و مصطلحات عامه و حتی عبارات ترکی در شعر فارسی شهریار نه تنها از بار و ارزش ادبی آن نکاسته بلکه بر شیرینی و شیوایی کلام وی افزوده است.

  • مسیرهای ورودی سواحل و تفرجگاه های شهرستان رشت در راستای جلوگیری از تجمعات گردشگران و پیشگیری از شیوع کرونا بسته شد.