جستجوی پیشرفته

نتایج جستجو

2 مورد
  • یک تصادف کوچک رانندگی، همسایه‌ای که پله‌های آپارتمان را با ته کفش گلی کرده است، مسافری که بدون رعایت نوبت سوار اتوبوس شده، بگو ‌مگوهای خانوادگی و خیلی اتفافات مشابه ساده دیگر؛ همه در ظاهر اتفاق‌هایی پیش پا افتاده هستند ولی در بسیاری از مواقع به نزاعی شدید و حتی خونین تبدیل می‌شوند.