زندگی نامه حسن غفوری فرد

خلاصه مطلب:

دکتر حسن غفوری فرد (متولد سال 1322 در تهران) استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دبیر کل جامعه اسلامی ورزشکاران و رئیس هیأت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

غفوری فرد در دولت شهید رجایی استاندار خراسان بوده و پس از آن نیز یک دوره وزیر نیرو شد. در دولت سازندگی نیز به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت حضور داشت.

از اینکه در سال 72 توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی از ریاست سازمان تربیت بدنی کنار گذاشته شد، در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شد. او در مجلس ششم حضور نداشت؛ ولی در دوره های هفتم و هشتم نیز به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شورای اسلامی شد.