روزبه علمداری

مقالات

  • یادداشت سردبیر؛

  • آیا دوستان و همکاران عزیز مطبوعاتی از خودشان پرسیده اند که امروز تیم دولت نهم و دهم چه وضعیت و چه وزنی در جامعه دارد؟! و اینکه آنها جز ابزار بازی با اذهان چه تکیه گاه دیگری برای حفظ بقاء در دست دارند؟

  • مروری بر پنج دوره حضور رئیس جمهور روحانی در سازمان ملل؛

    مجمع عمومی سازمان ملل متحد رکن اصلی، جهانی و مشورتی سازمان ملل متحد است. مجمع عمومی به طور منظم دوره‌های اجلاس سالیانه خود را از سپتامبر تا دسامبر یا ژانویه تشکیل می‌دهد و در موارد استثنایی به درخواست شورای امنیت یا به درخواست یک عضو که مورد موافقت اکثریت اعضا باشد، اجلاس فوق‌العاده خواهد داشت. شکی نیست که کشورهای جهان دیدگاه‌ها، رویکردها و مواضع مختلفی دارند. از این رو، اجلاس سران عضو سازمان ملل این امکان را ایجاد می‌کند که کشورها مواضع، سیاست‌ها و دیدگاهشان را برای کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی بیان کنند.