صحیفه امام خمینی

خلاصه مطلب:

 مجموعه آثار شفاهی و مکتوب‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی، و حتی شخصی و خانوادگی امام خمینی است. با مطالعه این اثر می توان به خصوصیات‏‎ ‎‏روحی، ابعاد شخصیتی، و روشها، منشهای دینی و سیاسی و روابط شخصی و‏‎ ‎‏اجتماعیِ رهبر کبیر انقلاب اسلامی می توان پی برد.به عبارت دیگر، هر یک از آثار مندرج در «صحیفه امام» بیانگر ‎‏نکته ای از زوایای پیدا و پنهان روح و رفتار امام(ره) است.‏

این مجموعه، شامل  نامه های ایشان به همسر، فرزندان و نزدیکان، اجازه نامه های شرعی، تلگراف ها و نامه های ایشان به علما و چهره های سیاسی  و اجتماعی، احکام و فرامین سیاسی و دینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به دیگر مقامات،  پیام های دینی و سیاسی ایشان به مردم، سخنرانی های دینی و سیاسی امام که در دوره های مختلف تاریخی ایراد شده اند و مصاحبه ها و گفت و گوهای ایشان با رسانه ها می شود. 

صحیفه نور، اثر دیگری از مجموعه مطالب شفاهی و مکتوب امام خمینی (ره) است. این اثر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدارک‏‎ ‎‏فرهنگی انقلاب اسلامی  تهیه و تنظیم شده و رهبر معظم انقلاب نیز مقدمه ای بر آن نوشتند. گفتنی است در این اثر اشکالاتی به چشم می خورد که دلیل آن، عدم دسترسی گردآورندگان به آثار حضرت امام، اصل دستخط پیام ها و نامه ها و نوار سخنرانیها‏‎ ‎‏و مصاحبه ها که عموما از متنهای منتشر شده در روزنامه ها استفاده شده است و با توجه به‏‎ ‎‏اشکالات متعدد متون روزنامه ای، مغایرتها در صحیفه نور نیز منعکس شده اند. علاوه براین، در ذکر‏‎ ‎‏تاریخ برخی از آثار امام در صحیفۀ نور اشتباهاتی رخ داده که منشأ آن نقل های‏‎ ‎‏متعدد و بعضاً مغایر روزنامه هاست. با‏‎ ‎‏انتشار کتاب «مفتاح صحیفۀ نور» از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سال‏‎ ‎‏1372 اشکال مزبور مرتفع گردید. همچنین سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در‏‎ ‎‏تجدید چاپ صحیفه نور و انتشار دورۀ جدید آن که در چند سال گذشته منتشر شده‏‎ ‎، برخی از اشکالات قبلی را رفع کرده است.‏

از همین رو، موسسه نشر و تنظیم آثار حضرت امام خمینی به دلیل وجود کمبودهای «صحیفه نور»، «صحیفه امام خمینی» را جمع آوری و منتشر کرد.