زندگی نامه سید ضیا هاشمی

خلاصه مطلب:

متولد 1346 در یاسوج است. وی در اواخر دهه 60 موفق به قبولی در رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در اوایل دهه هفتاد موفق به کسب دکتری خود از همین دانشگاه  شد.

وی در  دوره وزارت فرجی دانا به عنوان معاون فرهنگی وزارت علوم انتخاب شد. در این دوره امکان فعالیت عموم تشکل های صنفی و دانشجویی که در دولت نهم و دهم  منع شده بودند، آزاد شد. علاوه بر این، هاشمی دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران است و پیش از این ریاست مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران را برعهده داشته و علاوه بر سابقه تحصیلات حوزوی، عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه تهران، ریاست گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، عضویت در کمیسیون تخصصی شورای عتف و عضویت در کمیسیون اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و جهاد دانشگاهی را نیز در کارنامه خود دارد.