علاقه مندان به اشتغال در رشته های شغلی مربوط به آموزش و پرورش می توانند با ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99 ، رشته شغلی مورد نظر خود را در یکی از محل های ارائه شده ، انتخاب کنند.

آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر ساله زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور جذب نیروهای لازم برای اشتغال در رشته های  دبیری و فرهنگیان ، برگزار می شود . ثبت نام و برگزاری این آزمون تحت عنوان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی توسط سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می شود .

 علاقه مندان به اشتغال در رشته های شغلی مربوط به آموزش و پرورش می توانند با ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99 ، رشته شغلی مورد نظر خود را در یکی از محل های ارائه شده ، انتخاب کنند . داوطلبان دقت داشته باشند که برای استخدام نهایی در گزینه انتخابی خود باید مراحل مختلف گزینش را با موفقیت طی کنند .

آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای استخدام دبیران رشته هایی نظیر آموزگاری ابتدایی ، دبیر ادبیات فارسی ، دبیر ریاضی ، دبیر تربیت بدنی ، دبیر شیمی ، دبیر علوم اجتماعی ، دبیر علوم زیستی و ... برگزار می شود . هم چنین رشته های نظیر امور تربیتی مدارس ، مشاور واحد آموزش و .... نیز جزو رشته های شغلی ارائه شده در این آزمون می باشند .

داوطلبان فارغ التخصیل رشته های مختلف در مقاطع کاردانی و بالاتر می توانند با توجه به رشته تحصیلی و مقطع مورد پذیرش هر رشته شغلی ، نسبت به ثبت نام در آن رشته محل اقدام کنند . همچنین این افراد در صورت پذیرش موظف هستند که در رشته و محل انتخابی خدمت کنند و مجاز به تغییر محل انتخابی نیستند .

داوطلبان دقت داشته باشند که برای شرکت در  استخدام آموزش و پرورش مستلزم رعایت تمامی شرایط عمومی و اختصاصی تعیین شده هستند و باید پس از پذیرش در این آزمون مدارک خود را به محل پذیرش جهت تایید صلاحیت ارائه دهند . بدیهی است که در صورت عدم هم خوانی اطلاعات و مدارک و عدم تایید صلاحیت داوطلب پذیرش نهایی وی لغو خواهد شد .

 

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99

در سال 99 نیز با اعلام نیاز آموزش و پرورش ، و برآورد نیاز کلی مدارس سراسر کشور ، جزئیات ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی دبیران سال جاری از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین شده و با تایید نهایی سازمان سنجش ، به داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 99 اطلاع رسانی می شود .

سازمان سنجش به عنوان مجری برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 99 با انتشار اطلاعیه ای زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش و همچنین زمان انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام را اطلاع رسانی می کند . داوطلبان این آزمون باید دقت داشته باشند که برای ثبت نام در این دوره از آزمون باید حتما در زمان مقرر وارد سامانه تعیین شده شوند و مراحل تعیین شده را تکمیل کرده و ثبت نام خود را نهایی کنند .

همچنین داوطلبان برای ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99 باید پس از مطالع شرایط و رشته ها ، نخست هزینه تعیین شده از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور را پرداخت کرده و کارت اعتباری ثبت نام خود را تهیه کنند . سپس با ورود به سامانه ثبت نام آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی سال 99 ، سریال خریداری شده را وارد نموده و فرم های ثبت نام اینترنتی را با دقت تکمیل کنند .

داوطلبانی که موفق به ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 99 می شوند می بایست با اطلاع از منابع تعیین شده برای رشته شغلی انتخابی خود از جمله منابع عمومی و اختصاصی ، برنامه ریزی صحیح و مناسبی را برای مطالعه این منابع داشته باشند تا بتوانند در آزمون کتبی موفق شده و وارد مراحل بعدی گزینش شوند .

 

آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر ساله زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور جذب نیروهای لازم برای اشتغال در رشته های  دبیری و فرهنگیان ، برگزار می شود . ثبت نام و برگزاری این آزمون تحت عنوان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی توسط سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می شود .

 علاقه مندان به اشتغال در رشته های شغلی مربوط به آموزش و پرورش می توانند با ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99 ، رشته شغلی مورد نظر خود را در یکی از محل های ارائه شده ، انتخاب کنند . داوطلبان دقت داشته باشند که برای استخدام نهایی در گزینه انتخابی خود باید مراحل مختلف گزینش را با موفقیت طی کنند .

آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای استخدام دبیران رشته هایی نظیر آموزگاری ابتدایی ، دبیر ادبیات فارسی ، دبیر ریاضی ، دبیر تربیت بدنی ، دبیر شیمی ، دبیر علوم اجتماعی ، دبیر علوم زیستی و ... برگزار می شود . هم چنین رشته های نظیر امور تربیتی مدارس ، مشاور واحد آموزش و .... نیز جزو رشته های شغلی ارائه شده در این آزمون می باشند .

داوطلبان فارغ التخصیل رشته های مختلف در مقاطع کاردانی و بالاتر می توانند با توجه به رشته تحصیلی و مقطع مورد پذیرش هر رشته شغلی ، نسبت به ثبت نام در آن رشته محل اقدام کنند . همچنین این افراد در صورت پذیرش موظف هستند که در رشته و محل انتخابی خدمت کنند و مجاز به تغییر محل انتخابی نیستند .

داوطلبان دقت داشته باشند که برای شرکت در  استخدام آموزش و پرورش مستلزم رعایت تمامی شرایط عمومی و اختصاصی تعیین شده هستند و باید پس از پذیرش در این آزمون مدارک خود را به محل پذیرش جهت تایید صلاحیت ارائه دهند . بدیهی است که در صورت عدم هم خوانی اطلاعات و مدارک و عدم تایید صلاحیت داوطلب پذیرش نهایی وی لغو خواهد شد .

 

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99

در سال 99 نیز با اعلام نیاز آموزش و پرورش ، و برآورد نیاز کلی مدارس سراسر کشور ، جزئیات ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی دبیران سال جاری از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین شده و با تایید نهایی سازمان سنجش ، به داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 99 اطلاع رسانی می شود .

سازمان سنجش به عنوان مجری برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 99 با انتشار اطلاعیه ای زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش و همچنین زمان انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام را اطلاع رسانی می کند . داوطلبان این آزمون باید دقت داشته باشند که برای ثبت نام در این دوره از آزمون باید حتما در زمان مقرر وارد سامانه تعیین شده شوند و مراحل تعیین شده را تکمیل کرده و ثبت نام خود را نهایی کنند .

همچنین داوطلبان برای ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99 باید پس از مطالع شرایط و رشته ها ، نخست هزینه تعیین شده از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور را پرداخت کرده و کارت اعتباری ثبت نام خود را تهیه کنند . سپس با ورود به سامانه ثبت نام آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی سال 99 ، سریال خریداری شده را وارد نموده و فرم های ثبت نام اینترنتی را با دقت تکمیل کنند .

داوطلبانی که موفق به ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 99 می شوند می بایست با اطلاع از منابع تعیین شده برای رشته شغلی انتخابی خود از جمله منابع عمومی و اختصاصی ، برنامه ریزی صحیح و مناسبی را برای مطالعه این منابع داشته باشند تا بتوانند در آزمون کتبی موفق شده و وارد مراحل بعدی گزینش شوند .

45

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99

همانطور که یش از این نیز اشاره شده است ثبت نام و پذیرش نهایی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش مستلزم رعایت شرایط عمومی و اختصاصی تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و هم چنین آموزش و پرورش می باشد . شرایط عمومی تعیین شده برای ثبت نام ازمون استخدامی آموزش و پرورش سال 99 برای تمامی رشته های شغلی ارائه شده در این آزمون یکسان است .

این در حالی است که برخی از شرایط اختصاصی هر یک از رشته های شغلی این آزمون با دیگری متفاوت بوده است . مهم ترین شرط اختصاصی مشترک بین رشته های شغلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ، الزام داوطلبان به گذراندن دوره 1 ساله آموزشی و مهارت آموزی می باشد .

شرایط عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش شامل شرط سنی ، تابعیت ، وضعیت استخدام ، وضعیت نظام وظیفه ، مهارت های لازم و ... می باشد . هم چنین داوطلبان موظف هستند برای ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99 ، شرایط احراز شغلی ( تجانس رشته و مقطع تحصیلی داوطلب ) تعیین شده برای هر کد شغلی انتخابی را رعایت کنند .

داوطلبان علاقه مند به ثبت نام آزمون استخدامی فرهنگیان می توانند برای اطلاع از جزئیات شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ، مدارک لازم برای ثبت نام ، مراحل گزینش ، مواد آزمونی و ... نخست دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش را دانلود کرده و پس از مطالعه دقیق آن برای ثبت نام خود اقدام کنند .

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.