tech

گزارش جی پلاس

تزریق ساده‌ای که بتواند باعث رشد دوباره بافت‌های آسیب‌دیده بدن باشد، رویایی بود که مدت‌ها ذهن پزشکان و حتی بیماران را…