ترامادول در فهرست دوپینگ قرار گرفت

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ترامادول را در فهرست مواد ممنوعه قرار داد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، فهرست ممنوعه 2023 ، یکی از هشت استاندارد بین المللی وادا را از روز 11 دی ماه 1401 اجرایی نمود و همه متعهدین به کد جهانی مبارزه با دوپینگ ملزم به اجرای آن هستند. 

این فهرست مشخص می کند چه مواد و روش هایی در داخل و خارج از مسابقه و چه موادی در رشته های ورزشی خاص ممنوع هستند. بر اساس مقررات مبارزه با دوپینگ، هر ماده یا روشی که باعث افزایش احتمالی یا قطعی عملکرد ورزشی گردد یا با عوارض جدی و مخاطره برای سلامت همراه باشد و همچنین استفاده از آن روح ورزش را خدشه دار نماید در لیست ممنوعه قرار می گیرد.

 ترامادول به عنوان یک ماده شبه مخدر برای چندین سال در برنامه نظارت مصرف وادا بود، متاسفانه داده های جمع آوری شده استفاده قابل توجه ترامادول در ورزش را نشان داد. سوء مصرف ترامادول در جمعیت عمومی، با خطرات وابسته به دوز، شامل وابستگی فیزیکی، اعتیاد به مواد مخدر و مصرف بیش از حد (Over dose) همراه دارد که نگران کننده است. همچنین، مطالعات تحقیقاتی افزایش عملکرد ورزشی بالقوه برای ترامادول را تایید کرده، در همین راستا بسیاری از کشورها کنترل مصرف آن را در دستور کار قرار داده اند.

در جلسه سپتامبر 2022 کمیته اجرایی وادا، توصیه گروه متخصصین مشاور فهرست ممنوعه، مبنی بر  ممنوعیت ماده شبه مخدر ترامادول در زمان رقابت ها تایید شد ولی به منظور فراهم کردن فرصت برای درک بهتر موضوع، ایجاد ارتباط و آموزش گسترده ورزشکاران، نیروهای پشتیبان و کادر پزشکی، اجرای عملی ممنوعیت مصرف ترامادول در مسابقات با تاخیری یکساله از 1 ژانویه 2024 تعیین گردید.

آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ از کلیه ورزشکاران، نیروهای پشتیبان و ذینفعان خواسته به قانون منع مصرف ترامادول که قرار است از سال 2024 اعمال شود توجه داشته باشند. فرصت یک ساله باقیمانده تا اجرای این ممنوعیت، به جامعه علمی و ورزشی فرصت می‌دهد، روندی را در پیش گیرند تا رعایت عدالت برای ورزشکاران تضمین شود. همچنین، به مقامات ورزشی فرصت می دهد، از ابزارهای آموزشی لازم برای آموزش موضوع و تفهیم منع مصرف ترامادول به ورزشکاران، پرسنل پزشکی و پشتیبان استفاده نمایند.

وبگردی

    دیدگاه تان را بنویسید