اعلام نحوه برگزاری لیگ بسکتبال

سازمان لیگ بسکتبال نحوه برگزاری فصل آینده لیگ برتر را اعلام کرد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ طبق تصمیم اتخاذ شده مسابقات در یک گروه 12 تیمی و به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

تصمیمات گرفته شده به شرح زیر است:

*تیمها در مرحله اول بصورت رفت و برگشت رقابت می کنند و در نهایت جایگاه نهایی مرحله اول مقدماتی مشخص خواهد شد. 

*هشت تیم اول این مرحله مجوز حضور در پلی آف را بدست خواهند آورد و در مرحله دوم برای حفظ و ارتقا جایگاه خود رقابت می کنند. 

*چهار تیم انتهایی در مرحله دوم برای حفظ و ارتقا جایگاه خود جهت عدم سقوط به دسته یک رقابت می کنند.

*تیم‌ها در این مرحله با احتساب امتیازات مرحله اول مقدماتی با سه تیم دیگر گروه، بصورت رفت و برگشت رقابت می‌کنند. در نهایت جایگاه نهایی تیمها در گروه B، با توجه به مجموع امتیازات مرحله اول و دوم مقدماتی مشخص خواهد شد.

*تیم‌ها در این مرحله با احتساب امتیازات مرحله اول مقدماتی با سه تیم دیگر گروه، بصورت رفت و برگشت رقابت می کنند. در نهایت جایگاه نهایی تیمها در گروه C، با توجه به مجموع امتیازات مرحله اول و دوم مقدماتی مشخص خواهد شد.

*تیم‌ها در این مرحله با احتساب امتیازات مرحله اول مقدماتی با سه تیم دیگر گروه، بصورت رفت و برگشت رقابت می کنند. در نهایت جایگاه نهایی تیمها در گروه D، با توجه به مجموع امتیازات مرحله اول و دوم مقدماتی مشخص خواهد شد.

* تیم‌های گروه B از امتیاز میزبانی بیشتر برخوردار می باشند. 

* تیمهای اول و دوم گروه D از امتیاز میزبانی بیشتر برخوردار می باشند. 

* تیم‌های نهم تا دوازدهم، حداقل 31 و حداکثر 33 مسابقه انجام می دهد.

* تیم‌هایی که در مرحله پلی آف حذف می شوند، حداقل 31 و حداکثر 33 مسابقه انجام می دهند.

* چهار تیم نهایی تا قبل از فینال حداقل 34 و حداکثر 38 مسابقه انجام می دهند.

* تیمهای فینالیست حداقل 38 و حداکثر 45 مسابقه انجام می دهند.

*در صورت تقابل یک تیم از گروه B و یک تیم از گروه C ، تیم گروه B از امتیاز میزبانی بیشتر برخوردار می باشد.

* در صورت تقابل دو تیم از گروه B یا دو تیم از گروه C ، تیم دارای مقام باالتر در پایان مرحله دوم مقدماتی ، از امتیاز میزبانی بیشتر برخوردار می باشد.

*در صورت تقابل یک تیم از گروه B و یک تیم از گروه C ، تیم گروه B از امتیاز میزبانی بیشتر برخوردار می باشند.

* در صورت تقابل دو تیم از گروه B یا گروه C ، تیم دارای مقام باالتر در پایان مرحله دوم مقدماتی ، از امتیاز میزبانی بیشتر برخوردار می باشند.

 

دیدگاه تان را بنویسید