خطیبی و همکارانش نقره داغ شدند+ عکس

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص شکایت باشگاه آلومینیوم از رسول خطیبی و دیگر اعضای کادرفنی قبلی این تیم صادر کرد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، با رای کمیته وضعیت فدراسیون رسول خطیبی و دستیارانش به علت شکایت باشگاه آلومینیوم اراک به شرح زیر محکوم شدند:

بر اساس این رای، رسول خطیبی باید مبلغ 10 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و 218میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت کند.همچنین حمیدرضا عبدالهی به پرداخت مبلغ 4میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 98میلیون و 100هزار ریال  بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم ) محکوم شد. 

حمیدرضا جودکی نیز باید مبلغ 5میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 109میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم) پرداخت کند.

بهزاد بشتایم به پرداخت مبلغ 3میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 65میلیون و 400هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم ) محکوم شد.

دیدگاه تان را بنویسید