جی پلاس

برنامه و نتایج کامل لیگ برتر والیبال ایران 99+جدول

لیگ برتر والیبال ایران فصل 99 از چهارشنبه 19 شهریور با حضور 15 تیم آغاز شد.

لینک کوتاه کپی شد

213213245645

 

تیم نتیجه نتیجه تیم
شهرداری ورامین 3 1 شهرداری قزوین
سایپا تهران 3 0 هورسان رامسر
شهرداری ارومیه 3 0 آذرباتری ارومیه
فولاد مبارکه سپاهان 3 1 خاتم اردکان
شهرداری گنبد 1 3 شهداب یزد
فولاد سیرجان 3 0 راه یاب ملل کردستان
لبنیات هراز آمل 3 0 پیکان تهران
هورسان رامسر 3 0 شهروند اراک
آذرباتری ارومیه 1 3 شهرداری ورامین
خاتم اردکان 0 3 سایپا تهران
شهداب یزد 1 3 شهرداری ارومیه
راه یاب ملل کردستان 0 3 فولاد مبارکه اصفهان
پیکان تهران 3 2 شهرداری گنبد
لبنیات هراز آمل 1 3 فولاد سیرجان
شهرداری قزوین 3 0 آذر باتری ارومیه
شهروند اراک 0 3 خاتم اردکان
شهرداری ورامین 2 3 شهداب یزد
سایپا تهران 3 0 راه یاب ملل کردستان
شهرداری ارومیه 3 1 پیکان تهران
فولاد مبارکه سپاهان 3 2 لبنیات هراز آمل
فولاد سیرجان 3 0 شهرداری گنبد
خاتم اردکان 3 0 هورسان رامسر
شهداب یزد 3 0 شهرداری قزوین
راه یاب ملل کردستان 3 1 شهروند اراک
پیکان تهران 1 3 شهرداری ورامین
لبنیات هراز آمل 3 2 سایپا تهران
شهرداری ارومیه 0 3 فولاد سیرجان
شهداری گنبد 3 2 فولاد مبارکه سپاهان
آذر باتری ارومیه 0 3 شهداب یزد
هورسان رامسر 3 1 راه یاب ملل کردستان
شهرداری قزوین 3 0 پیکان تهران
شهروند اراک 0 3 لبنیات هراز آمل
فولاد سیرجان 2 3 شهرداری ورامین
سایپا تهران 3 0 شهرداری گنبد
فولاد مبارکه سپاهان 3 1 شهرداری ارومیه
راه یاب ملل کردستان 0 3 خاتم اردکان
پیکان تهران 3 1 آذرباتری ارومیه
لبنیات هراز آمل 3 0 هورسان رامسر
فولاد سیرجان 3 1 شهرداری قزوین
شهرداری ورامین 2 3 فولاد مبارکه سپاهان
شهرداری ارومیه 3 1 ساپیا تهران
شهداب یزد 3 1 پیکان تهران
خاتم اردکان 2 3 لبنیات هراز آمل
آذرباتری ارومیه 0 3 فولاد سیرجان
هورسان رامسر 3 1 شهرداری گنبد
شهرداری قزوین 0 3 فولاد مبارکه سپاهان
لبنیات هراز آمل 3 0 راه یاب ملل کردستان
فولاد سیرجان 3 1 شهداب یزد
شهرداری گنبد 3 0 خاتم اردکان
فولاد مبارکه سپاهان 3 0 آذرباتری ارومیه
شهرداری ارومیه 3 0 هورسان رامسر
سایپا تهران 3 0 شهرداری قزوین
پیکان تهران 0 3 فولاد سیرجان
راه یاب ملل کردستان 0 3 شهرداری گنبد
شهداب یزد 1 3 فولاد مبارکه سپاهان
خاتم اردکان 2 3 شهرداری ارومیه
آذرباتری ارومیه 1 3 سایپا تهران
هورسان رامسر 2 3 شهرداری ورامین
شهرداری گنبد 0 3 لبنیات هراز آمل
فولاد مبارکه سپاهان 3 0 پیکان تهران
آذر باتری ارومیه 3 1 راه یاب ملل کردستان
سایپا تهران 1 3 شهداب یزد
خاتم اردکان 1 3 شهرداری ورامین
هورسان رامسر 3 1 شهرداری قزوین
فولاد سیرجان 3 0 فولاد مبارکه سپاهان
لبنیات هراز آمل 0 3 شهرداری ارومیه
پیکان 0 3 سایپا
شهرداری ورامین 0 3 راه یاب ملل مریوان
شهرداری قزوین 1 3 خاتم اردکان
آذرباتری 2 3 هورسان رامسر
شهرداری ارومیه 3 0 شهرداری گنبد
سایپا تهران 3 1 فولاد سیرجان
شهرداری ورامین 0 3 لبنیات هراز آمل
راه یاب ملل کردستان 2 3 شهرداری قزوین
هورسان رامسر 0 3 شهداب یزد
خاتم اردکان 1 3 آذر باتری ارومیه
فولاد مبارکه سپاهان 3 1 سایپا تهران
شهرداری گنبد 0 3 شهرداری ورامین
لبنیات هراز آمل 3 0 شهرداری قزوین
پیکان تهران 1 3 هورسان رامسر
آذرباتری ارومیه 1 3 راه یاب ملل کردستان
شهداب یزد 3 1 خاتم اردکان
شهرداری ارومیه 3 1 شهرداری ورامین
شهرداری قزوین 3 1 شهرداری گنبد
هورسان رامسر 2 3 فولاد سیرجان
لبنیات هراز آمل 3 0 آذرباتری ارومیه
پیکان تهران 3 1 خاتم اردکان
راه یاب ملل کردستان 3 0 شهداب یزد
شهرداری قزوین 0 3 شهرداری ارومیه
هورسان رامسر 0 3 فولاد مبارکه سپاهان
آذرباتری ارومیه 0 3 شهرداری گنبد
خاتم اردکان 1 3 فولاد سیرجان
شهداب یزد 0 3 لبنیات هراز آمل
راه یاب ملل کردستان 0 3 پیکان تهران
پیکان 3 1 راه یاب ملل
هورسان رامسر 2 3 لبنیات هراز آمل
شهداب یزد 3 1 فولاد سیرجان
آذرباتری 0 3 خاتم اردکان
سایپا 2 3 شهرداری ارومیه
شهرداری ورامین 0 3 شهرداری گنبد
هورسان 0 3 پیکان
راه یاب ملل 0 3 لبنیات هراز
شهرداری قزوین 0 3 شهداب یزد
سایپا 3 0 آذرباتری
شهرداری ارومیه 3 0 خاتم اردکان
فولاد مبارکه سپاهان 3 0 شهرداری ورامین
پیکان تهران 0 3 لبنیات آمل
راه یاب ملل 2 3 هورسان
شهرداری قزوین 0 3 فولاد سیرجان
آذرباتری 0 3 شهرداری ارومیه
سایپا 3 0 خاتم اردکان
سپاهان 3 1 شهرداری گنبد

 

  • اسماعیل سقلی ارسالی در

    خیلی عالی

دیدگاه تان را بنویسید