واکنش «کیهان» به راه ندادن طرفداران پوتین به جشنواره کن

ژست ضدجنگِ مدیران جشــنواره کن در عدم پذیرش خبرنگاران روس، نشان‌دهنده ماهیت نژادپرستانه این جشنواره است.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، رفتار متناقض مدیران جشنواره کن. مسئولان جشنواره فیلم کن، درخواست همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای روسیه را برای حضور در این رویداد سینمایی رد کردند.

کیهان نوشت؛ بهانه دست‌اندرکاران جشنواره کن فرانسه، مخالفت با حمله نظامی روسیه به اوکراین اســت. مدیران جشــنواره کن در حالی با ژست ضدجنگ بودن از پذیرش خبرنگاران روس برای حضور در این جشــنواره خودداری کرده‌اند که جشــنواره کن طی سال‌های اخیر نه تنها هیچ موضعی علیه رژیم‌های متجاوز و جنگ‌طلبی چون رژیم اشــغالگر قدس نگرفته بود که چند سال قبل وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیســتی مهمان این جشــنواره بــود! این رفتار متناقض نشان‌دهنده ماهیت نژادپرستانه جشنواره فیلم کن است که نسبت به جنگ علیه یک کشــور اروپایی حساس و معترض است اما از عاملان جنگ و کشتار و اشغال یک کشور اسلامی حمایت می‌کنند.

 

دیدگاه تان را بنویسید