آیت الله عباسعلی روحانی در گفت و گو با جماران مطرح کرد: