رقابت ۴۷۳۹ اثر در جشنواره بین‌الملی فارابی

میرزایی گفت: در جشنواره فارابی در گروه‌های علمی ۱۵ گانه ۴۴۵۸ اثر و در بخش بین الملل نیز ۲۸۱ اثر دریافت و بررسی شدند.

لینک کوتاه کپی شد

 جی پلاس، امروز مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور علی میرزایی مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فارابی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

علی میرزایی مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فارابی اظهار کرد: جشنواره بین‌المللی فارابی امروز به دوازدهمین آیین تکریم خود رسیده است، تکریم عالمان علوم انسانی و علوم اسلامی، تکریمی که از رنگین کمان خود در اقصی نقاط جهان را دل خود دارد، از زندگان تا عالمان پیشگام مرحوم تا عالمان پیشکسوت و خرسند است که این شجره طیبه کوشیده است در حد بضاعت خود، احترام به علم و خصوصا علوم انسانی و اسلامی را در کشور ترویج کند.

او افزود: سخن از تعارض علم و ثروت نیست  بلکه از علمی است که در مسیر صحیح خود بتواند به ثروت برای جامعه و عالم منجر شود اما این مسیر برای علوم انسانی بسیار دشوار است و ضمن آنکه بخش‌هایی از آن از این مزیت برخوردار است، اما پاره‌ای دیگر به اقتضاء مسئولیت رهایی بخشی و انتقادی خود مسیر روشنگری را پیشه خود ساخته و کارکردی دیگر دارد. کارکردی که در کنار وجه کاربردی علوم انسانی مکمل، مقوم و مصحح هم هستند.

میرزایی تاکید کرد: بخش آموزش، آموزش عالی، علم و فناوری جامعه ما به یمن تلاش‌های صورت گرفته مجموعه مکمل و قابل احترام و دفاعی را به وجود آورده است که آگاهی بخشی و توانمندسازی مردان و زنان سرزمین ما را در کارنامه ارزشمند خود دارد و به اذعان پژوهش‌های متقن ملی معلمان و استادان قابل اعتمادترین افراد و مدرسه و دانشگاه مهمترین نهاد‌های تخصصی دارای سرمایه اجتماعی هستند.

او ادامه داد: سرمایه‌ای که متاسفانه در کلیت آن و در سطح کلان با چالش‌های جدی روبرو شده است و نیاز به توجه جدی و بازسازی و ترمیم دارد.

مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فارابی بیان کرد: از میان فراگیران آموزش عالی ما نیمی مربوط به علوم انسانی است و تولیدات علمی بی شمار در این حوزه همه ساله در جشنواره بین المللی فارابی از طریق فراخوان عمومی و در وجه تکمیلی آن از طریق دریافت آثار دانشگاهی و مراکز پژوهشی، انجمن‌های علمی و ناشران معتبر کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و هم زمان در بخش بین الملل نیز آثار ایران شناسان و اسلام شناسان برجسته در کشور‌های جهان مورد شناسایی و بررسی می‌گردد.

او گفت: در این جشنواره در گروه‌های علمی ۱۵ گانه که کلیه رشته‌های علوم انسانی و اسلامی را در بر می‌گیرد، ۴۴۵۸ اثر و در بخش بین الملل نیز ۲۸۱ اثر دریافت و بررسی شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید