انتخابات ریاست جمهوری 1403 بعدازتایید صلاحیت یکی از کاندیدای اصلاح طلبان موجی از امید را درمیان بخش قابل توجهی ازجامعه ایرانی با خودهمراه داشته است ایا این موج تداوم خواهد یافت وامید را به جامعه ایرانی برخواهدگرداند؟

مطالعات وبررسی های پژوهشی ومیدانی نشان میدهد که جامعه ومردم ایران طی دهه های گذشته همواره با امیدها وبیم ها ی فراوانی مواجهه بوده اند انقلاب مشروطه ،انقلاب اسلامی وجنبش دوم خرداد اوج امیدها برای ازادی و پیشرفت وتوسعه وابادانی ایران بوده است اما علیرغم همه امید ها و آرزوها و دستاوردهای ارزشمند آن ، آنچه که محقق گردیده با انچه بدان امید می رفت فاصله معنی داری داشته است .
جامعه ایرانی چند دهه است که برای امید به اینده ای بهتر تلاشهای فراوان وحتی پرهزینه ای سنگینی را متحمل شده است اما روند تحولات به گونه ای بوده که دستیابی به موفقیت را همواره سخت ودورازدسترس نموده است . 
در پیمایش ملی نگرشها وارزشهای ایرانیان که درابان ماه 1402 منتشرگردیده  بیش از 55% مردم اظهار داشته اند که شرایط سیاسی کشور در 5 سال اینده بدتر خواهدشد و فقط 28% امید به آیندهای بهتر در5 سال اینده دارند.
انتخابات ریاست جمهوری 1403 بعدازتایید صلاحیت یکی از کاندیدای اصلاح طلبان موجی از امید را درمیان بخش قابل توجهی ازجامعه ایرانی با خودهمراه داشته است ایا این موج تداوم خواهد یافت وامید را به جامعه ایرانی برخواهدگرداند .
دلایل زیر می تواند به تلاش برای موفقیت و تقویت امید ما را متقاعد نماید :
1- جامعه ایرانی به ویژه جوانان و زنان مدت هاست به دنبال دریچه هایی ازامید وروزنه هایی برای تغییر وبهبود حکمرانی هستند وازهرفرصتی برای نیل به ازادی وگشایش وپنجره های امید تلاش می نمایند شروع این تلاش دردوم خرداد 1376 بوده است انگاه که مردم برخلاف خواست حاکمیت با مشارکت حداکثری رئیس جمهور موردنظر خودرا ازادانه برگزیدند ونتایج درخشان انرا در8 سال دوران اصلاحات بخوبی لمس نمودند .به دنبال ان میل به تغییر  در سالهای 84 ، 92 ، 96 مجددا" ازموده شد  اما علیرغم موفقیت نسبی نتوانستند اراده خودرا برای تغییر وبهبود خواهی درحکمرانی اعمال نمایند درنتیجه جامعه امروز سرشارازامید برای تغییر واصلاحات وبهبود شرایط است وذخیره فراوان وانباشته ای را برای تغییر دردرون خود پنهان نگه داشته است این انباشت تغییرخواهی به همراه اراده قوی بابهره مندی ازتجارب گذشته می تواند امید به بهبود شرایط را محقق سازد.
2 -شخصیت جناب اقای دکتر پزشکیان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری زمینه را برای تغییر واصلاحات فراهم می اورد زیرا اورا خودرا ازیک سو اصلاح طلب وتحول خواه معرفی می نماید وازسوی دیگر نگرش ها ، رفتارها و عملکردهاوویژگی های شخصی او ( ساده زیستی ،پاکدستی ، مردم گرایی ، صداقت ، شجاعت ، اعتماد به نفس بالا ) زمینه را برای یک جنبش اجتماعی برای امید به تغییر فراهم خواهدآورد .گفتمان دکتر پزشکیان گفتمانی است برای تغییر ، اوبرای تغییر وضع موجود امده ونسبت به آنچه دراین سالها گذشته منتقد است پزشکیان متکی به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی است سندی که سیاست ها وراهبردهای آن دردوران اصلاحات تصویب وابلاغ شده اما بدان بی اعتنایی شده است بنابراین رویکرد او برعکس رقبایش که مدافع وضع موجود هستند  بهبود خواهی واصلاح وتغییر وضع موجوداست این امر امید را برای مشارکت درانتخابات افرایش خواهدداد.
3-حمایت جبهه اصلاحات از  کاندیداتوری اقای دکتر پزشکیان امتیاز انحصاری است که ایشان دراین مرحله ازان برخوردارگذشته است این حمایت می تواند درسطح ملی برای او حمایت همه جانبه ای را فراهم نماید وامید به پیروزی را افزایش دهد .جبهه اصلاحات امروزه یک جبهه منسجم ،مقتدر وپیشرودراصلاحات وبرخوردار از 32 حزب اصلاح طلب درسراسر کشور است خوشبختانه جبهه اصلاحات این بار برعکس گذشته ازیک اجماع فراگیر برای حمایت از دکتر پزشکیان برخوردارست این حمایت سراسری همه احزاب اصلاح طلب فرصت استثنایی برای موفقیت اقای پزشکیان را فراهم اورده است .
4-حمایت سید محمد خاتمی  به صورت علنی ورسمی ازکاندیداتوری دکتر پزشکیان برای ریاست جمهوری موضوع دیگری است که باید بدان اهمیت داد همه ما جایگاه اجتماعی وپایگاه مردمی اقای خاتمی را می شناسیم و تجارب دهه های گذشته وتکرار ان را به یاد داریم واین پشتوانه اجتماعی با رفتار سیاسی ایشان درانتخابات مجلس گذشته دراسفند ماه 
به دلیل درکنارمردم بودن افزایش یافته است حمایت رسمی اقای خاتمی درانتخابات پیش روفصل نوینی درتاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران رقم خواهدخورد وبالطبع مردم ایران واقای پزشکیان از این فرصت امید افرین باید بهره مند گردند.
5-شرایط عمومی کشور ونیاز به تغییر وتجدید نظر درسیاست ها وعملکرد گذشته امری فراگیر وهمگانی شده است گرچه گروه اندکی همچنان مدافع وضع موجودند اما هم مطالعات وپیمایش ها و همه شاخص ها ونشانگرها هشدار دهنده ونگران کنند ه است پایین بودن نرخ مشارکت مردم درانتخابات 1400 و1402 نمونه عینی ان است برهمین اساس  برخی حتی معتقدند از دلایل تایید صلاحیت اقا ی پزشکیان درانتخابات اخیر پذیرش ضرورت تغییر درمدیریت کشور ازسوی حاکمیت بوده است . برهمین اساس 
می توان امیدوار بود که تغییر و اصلاح امور با حضور موثر اقای دکتر پزشکیان بالاخص درمناظره های انتخاباتی  وموفقیت او دور از دسترس نباشد.
اینک وقت آن فرارسیده است که احزاب ،  نخبگان ، دانشگاهیان ، فرهنگیان ، پزشکان وگروههای مرجع اجتماعی ازهمه ظرفیت های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، قومی ومدنی  جامعه باید بهره برند وبرای نجا ت وسربلندی ایران ، باحمایت هوشمند انه از آقای 
دکتر پزشکیان راه اصلاحات همه جانبه درایران را هموارنمایند. ان شاالله 
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.