سعید زیباکلام گفت: آمریکایی ها باید در نگاهشان به ایران تجدیدنظر کنند؛ ما و حکومت جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند و از زورگویی و سیاست های براندازانه دست بردارند. در واقع آمریکایی ها دارند ایران ستیزی می کنند و تنها کاری که ما در این 40 سال توانسته ایم انجام بدهیم این است که مقاومت کرده ایم.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه براندازی یکی از سیاست های ثابت آمریکا بعد از انقلاب است، گفت: آمریکایی ها باید در نگاهشان به ایران تجدیدنظر کنند؛ ما و حکومت جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند و از زورگویی و سیاست های براندازانه دست بردارند. در واقع آمریکایی ها دارند ایران ستیزی می کنند و تنها کاری که ما در این 40 سال توانسته ایم انجام بدهیم این است که مقاومت کرده ایم.

به گزارش خبرنگار جماران، سعید زیباکلام در نشستی با عنوان «نسبت عدالت و استکبارستیزی» که به صورت مجازی توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا برگزار شد، گفت: در هر جامعه ای داستان توزیع ثروت و قدرت موضوعیت دارد. بنابر این درون هر جامعه ای بحث عدالت موضوعیت دارد ولی بعضی از حکومت ها مایل نیستند به آن پرداخته شود. کما اینکه در رژیم دست نشانده و سرکوبگر سابق اصلا عدالت وجود نداشت. نه گفتمانی وجود داشت و نه بحث این بود که ما عدالت داریم یا نداریم و اگر بخواهیم داشته باشیم باید چه کار انجام دهیم. آزادی های سیاسی مطلقا موضوعیت نداشت ولی به لحاظ اجتماعی آزاد بودید هر کاری می خواهید انجام دهید.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: در سطح بین المللی هم همین طور است. شما تعدادی کشور دارید که هرکدام امکاناتی دارند و مایل هستند این امکانات را به کشورهای دیگر عرضه کنند و در مقابل آن ثروتی حاصل کنند. بنابر این شما نیاز دارید به اینکه در زمینه روابط کشورهای دنیا یک اندیشه یا آرمان عدالتی داشته باشید. این اندیشه ها می توانند مستقل و یا مقدار زیادی مرتبط با همدیگر باشند. در واقع با کشورهای دیگر متفاوت از نگاه داخلی برخورد کنید.

براندازی یکی از سیاست های ثابت آمریکا بعد از انقلاب است

وی اظهار داشت: ممکن است من و شما به ذهنمان برسد که آمریکا چه عدالتی دارد؟ مگر جورج فلوید را فراموش کرده ایم؟! البته تعداد دیگری هم برخورد تند و خشن و حتی کشنده داشته اند. صرف نظر از اینکه در حوزه شفافیت مالی در آمریکا مقداری عدالت اجرا می شود، می بینیم حکومت آمریکا در ارتباط با کشورهای دیگر اگر همسوی با آنها نباشد خیلی راحت و بدون هیچ گونه ملاحظه موازین عدالت با انواع کودتاها سعی می کنند آنها را ساقط کنند. براندازی یکی از سیاست های ثابت آمریکا بعد از انقلاب است.

زیباکلام ادامه داد: البته امپریالیسم می تواند روسی، چینی و یا هر جای دیگری باشد که قدرت نظامی یا اقتصادی فوق العاده ای دارد. آن کشور می تواند استکبارورزی داشته باشد و بنابر این موضوعیت پیدا می کند که ما در مواجهه با آن استکبارستیزی و مقاومت کنیم و جلوی زورگویی های او بایستیم. یعنی به رغم گذشته بسیار تلخی که در طول این 42 سال آمریکایی ها با ما داشته اند، طبیعی بود که ما یک سیاست دائم در استکبارستیزی و مقابله با آمریکا داشته باشیم.

وی یادآور شد: از آغاز انقلاب در بهمن 57 آمریکایی ها به طور مستمر و سیستماتیک در تلاش بودند که حکومت ایران را براندازی کنند و ایران را برگردانند به جایگاه قبل او در نظامی که آمریکایی ها برای دنیا ریخته اند و جایگاهی که برای ایران تعریف کرده اند. در واقع از همان موقع داریم استکبار آمریکا را لمس می کنیم. حالا تحریم هم به آن اضافه شده که نور علی نور است. وقتی چنین وضعیتی داریم، اگر ما نتوانیم در داخل کشور میان اقشار، طبقات و صنوف مختلف توزیع عادلانه ثروت، قدرت و اطلاعات داشته باشیم، آن گاه استکبار ستیزی خارجی ما بسیار دشوار می شود.

باید کمینه ای از عدالت را در داخل اجرا کنیم تا بتوانیم در مقابل زورگویی های ظالمانه استکبار غرب و غیر غرب بایستیم

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: باید کمینه ای از عدالت را در داخل اجرا کنیم تا بتوانیم در مقابل زورگویی های ظالمانه استکبار غرب و غیر غرب بایستیم. فعلا مهم، ضروری و فوری این است که ما باید بتوانیم جلوی اجحاف، حیف و میل و غارت و چپاول بیت المال را بگیرد. اینکه یک کارمند با پنج میلیون تومان درآمد باید 10 درصد حقوقش را مالیات بدهد برای دیگران هم لحاظ کنیم. چطور است که کارمندان قبل از اینکه حقوق آنها در پایان ماه پرداخت شود مالیات از آن کسر می شود و صنوف دیگر این طور نیست و بعد از یک سال و در بعضی موارد 10 سال به سراغ فردی می روند که مالیات نداده است؟

لازمه استکبارستیزی اقتدار ملی است

وی افزود: لازمه استکبارستیزی اقتدار ملی است و اقتدار ملی یعنی در داخل توسط عموم مردم از یک مقبولیت و رضایت برخوردار باشید و به استکبار داخلی امکان رشد ندهید. باید جلوی شبکه های قدرت و ثروت بایستیم و اجازه ندهیم بیش از این استکبار داخلی قدرت پیدا کند. این موضوع دارد رضایت مردم را نابود می کند. اگر بتوانیم رضایت مردم را فراهم کنیم ایستادگی در برابر استکبار خارجی ممکن می شود. قدرت از آسمان نمی آید؛ قدرت از اعتماد عموم مردم می آید.

زیباکلام ادامه داد: در فرانسه، آلمان و انگلستان برابری وجود ندارد و عدالت به معنایی که امیرالمؤمنین(ع) اعمال می کرد را در آنجا سراغ نداریم اما عموم مردم حداقلی از رعایت قوانین را می بینند و به همین خاطر است که کمینه اقتداری را می بینید و دولت ها احساس تزلزل نمی کنند. دولت فرانسه، آلمان، اتریش و سایر کشورها نارضایتی هایی وجود دارد و گاهی به صورت تظاهرات ها و اعتراض ها بیرون می زند اما در مجموع اعتماد کمینه ای وجود دارد و نهایتا نمایندگان جریان اعتراضی با دولت به توافقات حداقلی می رسند.

برای ادامه حیات نظام پرداختن به کمینه ای از عدالت حیاتی است

وی تأکید کرد: برای ادامه حیات نظام پرداختن به کمینه ای از عدالت حیاتی است تا کمینه ای از رضایت به دست بیاید. اگر این اتفاق نیفتد ما نمی توانیم در برابر استکبار بایستیم؛ چون حاکمیت قدرت و اقتدار پیدا نمی کند. اقتدار حاکمیت ها و نظام های سیاسی از آسمان نمی آید و از باور و رضایت مردم حاصل می شود. به اعتقاد من نظام از این موضوع غفلت اساسی دارد و جای نگرانی بسیار زیادی هست.

رسانه ملی ما واقعا ملی نیست

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در زمینه پخش اخبار جامعه، گفت: معلوم است که یک هزارم مسائلی که بنده اطلاع دارم را هم رسانه حکومتی اعلام نمی کند. رسانه ملی ما واقعا ملی نیست و حکومتی است. لذا این عدم التفاط به مسائل داخلی برای ما کاملا قابل فهم است. به همین دلیل است که دانشجویان ایرانی خارج از کشور نسبت به مسائل آمریکا و سایر کشورها حساسیت دارند و نسبت به مسائل ایران موضع گیری ندارند. اگر کسانی از مشکلات داخل کشور اطلاع داشته باشند و عافیت طلبانه چشم خود را به روی آنها ببندند، عملی غیراخلاقی مرتکب شده اند؛ یعنی آزادی خواهانه و عدالت طلبانه نیست.

وی تأکید کرد: انسان آزاد و دانشجوی وطن دوست به این فکر نمی کند که من این طوری مبارزه می کنم و بعد اعتبار می شود و پست می گیرم و نام و نشان پیدا می کنم و رسانه های نظام هم از ما حمایت می کنند. من دانشجو را به عنوان کسی می بینم که عشق به وطن دارد و آزادی خواه و عدالت خواه است و ملاحظات احزاب و گروه ها را ندارد. دانشجویی که من می شناسم فارغ از این داد و ستدها است و خودش را به بشکه های نفت آویزان نمی کند.

زیباکلام در پاسخ به این سؤال که استکبارستیزی چه نفعی برای ما داشته است، گفت: این مطلب را مقداری مبنایی تر ببینیم. یعنی ما نمی خواهیم با آمریکا ستیزه کنیم و ترجیح می دهیم که آمریکایی ها به ما زور نگویند و برنامه های براندازانه نداشته باشند. سالانه صدها میلیون دلار بودجه برای شبکه های مختلف رسانه ای و تربیت تروریست ها نداشته باشند. چون آنها با ما کار دارند ما ناگزیر می شویم که مقابله کنیم. در واقع تعبیر استکبارستیزی و آمریکاستیزی تعبیر دقیقی نیست. آمریکا و همپیمانانش دنبال همسو کردن ایران با سیاست های خودشان هستند و ایران هم به عنوان یک کشور مستقل سیاست های خاص خودش را دارد.

آمریکایی ها دارند ایران ستیزی می کنند

وی تأکید کرد: آمریکایی ها باید در نگاهشان به ایران تجدیدنظر کنند؛ ما و حکومت جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند و از زورگویی و سیاست های براندازانه دست بردارند. در واقع آمریکایی ها دارند ایران ستیزی می کنند و تنها کاری که ما در این 40 سال توانسته ایم انجام بدهیم این است که مقاومت کرده ایم. یعنی آنها سیاست های براندازانه دارند و بودجه سالانه برای این کار تصویب می شود. ما نمی توانیم بنشینیم و بگوییم خیلی خوب است که شما این کارها را انجام می دهید؛ ما مقاومت می کنیم.

منافع ما در این است که با کشورهای همسو رابطه داشته باشیم

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران یادآور شد: منافع ما در این است که با کشورهای همسو رابطه داشته باشیم و آمریکایی ها این را نمی خواهند و با آن مقابله می کنند. در واقع تلاش می کنند استقلال کشورهایی که همپیمان آنها نیستند را با چالش مواجه کنند. اگر ایران می تواند به استقلال کشوری کمک کند، بنده معتقدم ما باید این کار را انجام بدهیم. این بخشی از سیاست فراگیر خارجی ما است و نسبتی با مقاومت در برابر ظلم و زورگویی دارد. اگر کشور قدرتمندی مثل آمریکا می خواهد در عراق، سوریه، لبنان و یمن دولت های بله قربانگو بر سر کار بیاورد و مردم، احزاب و گروه های آن کشور از ما استمداد می کنند باید کمک کنیم که آن مردم استقلال داشته باشند.

ما استکبارستیزی و آمریکاستیزی نکرده ایم

وی با بیان اینکه مقابله با ظلم بخشی از فرهنگ ما ایرانی ها و مایه افتخار است، اظهار داشت: هیچ کدام از رجال سیاسی آمریکا و اروپا تاکنون مرگ بر ایران نگفته اند اما سیاست های آنها کاملا ضد امنیت ملی و اقتدار ما است. به واقع ما بیشتر حرف زده ایم و آنها بیشتر عمل می کنند. در کل دنیا سیاست براندازانه علیه ایران وجود دارد و ایران اصلا چنین سیاستی را پیگیری نمی کند. با کدام یک از کشورهای اروپایی یا آمریکایی شمالی این سیاست را پیگیری می کند؟! لذا حرف این است که ما استکبارستیزی و آمریکاستیزی نکرده ایم. برای اقتدار ملی خودمان ایستادگی کرده ایم.

زیباکلام در پایان گفت: آمریکایی ها یکی از بزرگترین و موفق ترین فرماندهان نظامی ما را در کشور ثالثی به شهادت رساندند و کاری که ما کردیم کمتر از یک سیلی بود. اگر می خواستیم مقابله با مثل کنیم باید فرمانده سنتکام را می زدیم.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.