وزیر بهداشت در حاشیه حیاط دولت در باره زیر میزی پزشکان

کسی که زیر میزی می دهد به قوه قضائیه شکایت کند

عین اللهی وزیر بهداشت تاکید کرد: کسی که به پزشکان زیر میزی می دهد باید خود هم به قوه قضائیه شکایت کند، هر پزشکی که این کار را می کند مرتکب تخلف شده است.

لینک کوتاه کپی شد

بهرام عین اللهی – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – در حاشیه حضور خبرنگاران در حیاط دولت درباره زیرمیزی گرفتن پزشکان و اقدامات وزارت بهداشت علیه این مساله گفت: وزارت بهداشت وظیفه کشف و ارجاع این تخلفات به قوه قضاییه را دارد و آن را انجام داده است

او تاکید کرد: کسی که به پزشکان زیر میزی می دهد باید خود هم به قوه قضائیه شکایت کند، هر پزشکی که این کار را می کند مرتکب تخلف شده است.

وزیر بهداشت درپاسخ به این سوال که آیا پروانه پزشکی به خاطر تخلف لغو شده است گفت: ما که قوه قضائیه نیستیم ما تخلف را به قوه قضائیه گزارش می کنیم ،  به قوه قضائیه ارجاع می دهیم و  تاکنون هم  خیلی این کار را کرده ایم.  

 

دیدگاه تان را بنویسید