jamee

در یک گفتگوی متفاوت با جی پلاس؛

منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی که آرایش باطل شد، معتقد است مسئولیت ندادن به جوان ها به بهانه بی تجربگی، یک دور…