قیمت جدید برنج اعلام شد؛ 9 بهمن 1402 + لیست

در نهمین روز از بهمن ماه 1402، لیست جدیدی از قیمت برنج ایرانی منتشر شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ بر اساس جدیدترین قیمت برنج در بازار، قیمت برنج هاشمی از برند صدری آقاجانیان در کیسه 10 کیلوگرمی به یک میلیون و ۴۹۹ هزارتومان رسیده است.

همچنین قیمت برنج معطر هاشمی گیلان سرازارع در همین وزن حوالی یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان است.

لیست کامل قیمت:

1-برنج طارم هاشمی دودی استاندارد: 134000 تومان

2-برنج طارم هاشمی دودی با بسته بندی پت 500گرمی استاندارد: 69000 تومان

3-برنج طارم هاشمی دوبارکشت فریدونکنار استاندارد: 119000 تومان

4-برنج طارم هاشمی فریدونکنار استاندارد: 109000 تومان

5-برنج طارم هاشمی فریدونکنار استانداردتولید روز: 109000 تومان

6-برنج طارم سنگی فریدونکنار استاندارد: 109000 تومان

7-برنج طارم هاشمی استاندارد: 107000 تومان

8-برنج طارم دمسیاه کلاله استاندارد: 109000 تومان

9-برنج فجر استاندارد: 74000 تومان

10-برنج فجر استانداردتولید روز: 74000 تومان

11-برنج شیرودی استاندارد: 61000 تومان

12-برنج  ندا استاندارد : 59000 تومان

13-برنج عنبربواستاندارد: 59000 تومان

14-شکسته برنج طارم هاشمی کشت دوم فریدونکنارسورت شده: 69000 تومان

15-شکسته طارم (هاشمی،سنگی،دمسیاه) سورت شده: 67000 تومان

16-شکسته برنج فجرسورت شده: 54000 تومان

17-شکسته برنج شیرودی سورت شده: 44000 تومان

18-شکسته برنج عنبربو سورت شده: 44000 تومان

19-شکسته برنج ندا سورت شده: 44000 تومان

20-نیمه برنج طارم هاشمی سورت شده: 44000 تومان

21-نیمه برنج طارم دمسیاه کلاله: 44000 تومان

22-نیمه برنج فجر سورت شده: 35000 تومان

23-نیمه برنج شیرودی سورت شده: 35000 تومان

24-نیمه برنج عنبربو سورت شده: 35000 تومان

25-نیمه برنج ندا سورت شده: 35000 تومان

دیدگاه تان را بنویسید