از 2 روز دیگر حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شود/ ترتیب پرداخت مستمری در دی ماه 1400

با توجه به اینکه معمولا از ۲۰ام هر ماه پرداخت مستمری‌ها آغاز می‌شود، مستمری بازنشستگانی که در بانک رفاه حساب ندارند، از ۲۹ام ماه آغاز می‌شود. پرداخت مستمری بازنشستگان هر ماه از ۲۰ام آغاز و تا انتهای ماه ادامه دارد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با اولویتِ بازنشستگانی که در بانک رفاه کارگران حساب دارند، آغاز می‌شود.

طبق گزارش ایلنا، پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با اولویتِ بازنشستگانی که در بانک رفاه کارگران حساب دارند، آغاز می‌شود. 

این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما بازنشستگانی که در بانک‌ها دیگر حساب دارند تنها تا انتهای ماه به مستمری خود دسترسی پیدا می‌کنند. 

با توجه به اینکه معمولا از ۲۰ام هر ماه پرداخت مستمری‌ها آغاز می‌شود، مستمری بازنشستگانی که در بانک رفاه حساب ندارند، از ۲۹ام ماه آغاز می‌شود. 

پرداخت مستمری بازنشستگان هر ماه از ۲۰ام آغاز و تا انتهای ماه ادامه دارد. 

در ماه جاری هم سازمان از ۲ روز دیگر پرداخت مستمری دی ماه را آغاز می‌کند. 

برابر جداول مستمری نیمه دوم سال، پرداخت مستمری تا ۳۰ام هر ماه ادامه دارد.

دیدگاه تان را بنویسید