جزییات عرضه اولیه توسن/ به هر نفر چند سهم رسید؟

امروز سیزدهمین عرضه اولیه بازار سرمایه ایران در سال 1400 با عرضه 10 % از سهام شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین با نماد توسن در فرابورس انجام گرفت که 5% آن به صندوق ها و 5% آن به سهامداران حقیقی اختصاص یافت.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ 2 میلیون و 98 هزار و 635 نفر، در عرضه اولیه سهم توسن شرکت کردند.

در جریان عرضه اولیه سهم "توسن" به هر کد (نفر)، حداکثر 50 سهم درقیمت 7630 ریال (سقف قیمت) ، تخصیص یافته است. (حدود 38 هزار تومان ).

امروز سیزدهمین عرضه اولیه بازار سرمایه ایران در سال 1400 با عرضه 10 % از سهام شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین در فرابورس انجام گرفت که  5% آن به صندوق ها و 5% آن به سهامداران حقیقی اختصاص یافت که در این عرضه تعداد 2 میلیون و 98 هزار و 635 کد معاملاتی ‌(نفر) مشارکت داشتند که میزان مشارکت؛ کاهش چشمگیری نسبت به عرضه ای اخیر داشت.

دیدگاه تان را بنویسید