وام قرض الحسنه و کمک هزینه برای کارفرمایانی که معلولان را استخدام می‌کنند

بهزیستی با توجه به شرایط جسمانی مددجویان مبلغی را نیز به عنوان جبران‌عدم کارآیی به کارفرمایان می‌پردازد که اگر مددجویی مشکل جسمانی دارد جهت جبران‌عدم کارایی اعتباری به کارفرما اعطا می‌شود.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ کارفرمایانی که مددجویان بهزیستی را در ازای پرداخت حقوق، بیمه و مزایا در چارچوب قرارداد قانون کار به کار بگیرند، می‌توانند علاوه بر دریافت حق بیمه کارفرمایی، به ازای هر مددجو از تسهیلات قرض الحسنه با سود چهار درصد بهره‌مند شوند.

محمد محمدی قیداری با اشاره به حمایت بهزیستی از اشتغال و صیانت از شغل جامعه هدف و اعطای مشوق‌های حمایتی به کارفرمایان در صورت به کارگیری جامعه هدف افزود: همچنین معلولان بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مشمول کمک هزینه ارتقای کارآیی می‌شوند. 

وی عنوان کرد: بنابراین اگر کارفرمایی، فرد دارای معلولیتی را به کار بگیرد براساس شدت معلولیت فرد مددجو از کمک هزینه ارتقای کارایی برخوردار خواهد شد که برای فرد مددجوی دارای معلولیت خفیف تا ۳۰ درصد، برای معلولیت متوسط تا ۴۰ درصد و برای معلولیت شدید تا ۵۰ درصد از این کمک‌هزینه بهره‌مند خواهد شد تا جبران احتمالی کارایی کمتر مددجو باشد و این مساله از حمایت‌های قانونی و دولتی برای بکارگیری افراد دارای معلولیت است. 

 

پرداخت مبلغی با عنوان جبران‌عدم کارآیی به کارفرمایان

 

مدیرکل بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: بهزیستی با توجه به شرایط جسمانی مددجویان مبلغی را نیز به عنوان جبران‌عدم کارآیی به کارفرمایان می‌پردازد که اگر مددجویی مشکل جسمانی دارد جهت جبران‌عدم کارایی اعتباری به کارفرما اعطا می‌شود که در سال گذشته بیش از ۳۶۰ میلیون تومان به واجدین شرایط پرداخت شده است. 

دیدگاه تان را بنویسید