نقدینگی لازم برای عرضه اولیه ومدیر در چهارشنبه 26 خرداد چقدر است؟

روز چهارشنبه (24خرداد) سهام شرکت «گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری» با نماد ومدیر عرضه اولیه خواهد شد. نقدینگی لازم برای نقدینگی لازم برای عرضه اولیه ولکار رقمی معادل 135 هزار الی 202 هزار تومان خواهد شد.

لینک کوتاه کپی شد

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: روز چهارشنبه (26 خرداد 1400)  15 درصد از سهام سهام شرکت «گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری» با نماد ومدیر عرضه می شود.

به هر کد بورسی حداکثر 1000 سهم در دامنه قیمت  280 تا 299 تومان خواهد رسید.

نقدینگی لازم برای خرید عرضه اولیه ومدیر چقدر است؟ 

درصورت استقبال 2 تا 3 میلیون نفری تعداد450 تا 675 سهم به هر کد بورسی اختصاص پیدا خواهد کرد و  نقدینگی لازم برای عرضه اولیه ولکار حدود  135 هزار الی 202 هزار تومان لازم است.

عرضه اولیه ومدیر

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید