jamee

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه 24 بهمن ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

جی پلاس؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 24 بهمن ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸، آموزش درس تربیت‌بدنی

 

فنی و حرفه ای:

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠ ، صفحه آرایی - رشته  گرافیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰، دانش فنی پایه - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰، شهروند الکترونیک - رشته تصویر سازی رایانه - پایه  ۱۰- شاخه کاردانش

 

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠،  فارسی و زندگی با محوریت پایه اول 

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، علوم و زندگی با محوریت پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، علوم وزندگی بامحوریت  پایه سوم

 ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰،  کارو فناوری پایه ششم 

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰، بسته تحولی مدرسه خوانا 

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰، بازی و ریاضی  مقدماتی ویژه ناشنوایان 

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰،  کارو فناوری -کسب و کار پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، کارو فناوری -شهروند الکترونیک دو  پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، کاروفناوری - پودمان برق پایه نهم 

 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠، آموزش معلمان - سنجش در گستره زبان فارسی 

 

متوسطه دوم:

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷، ریاضی یک  - پایه ۱۰ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

 ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰ ، آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها 

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰، ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

شبکه ۴ سیما:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته ها 

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت۱۱:۴۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 

شبکه قرآن و معارف سیما: 

ساعت ۸:۰۰: اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰، اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۰۰، اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
کدخبر: 1496407
ارسال نظر