life

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه 22 آبان ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش جی پلاس به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه 22 آبان ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ گرافیک ونشر مطبوعات طراحی صفحه و وب - رشته فتو گرافیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ کارگاه گرافیک - رشته گرافیک - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ وجه نقد پودمان یک - رشته حسابداری - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ تعمیرات جعبه دنده - پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ تعمیرات سر سیلندر موتور - پایه ۱۰ - مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

 دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 

 متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی - درس دوم پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی - ادامه تمارین درس دوم پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی - درس دوم (واژگان و متن) پایه نهم

 دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ مهارت‌های تربیتی - مهارت‌های تفکر

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی - پایه ۱۰- مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۲ -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 شبکه ۴:

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی

 

 شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۸ عربی و زبان قرآنی یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.

ساعت ۱۵ پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
کدخبر: 1481612
ارسال نظر

موضوعات داغ