نتایج و جدول لیگ انگلیس 20-2019 + برنامه کامل

برنامه لیگ برتر انگلیس در فصل 20-2019 به این شرح است.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش جی پلاس؛ برنامه لیگ برتر انگلیس در فصل 20-2019 به شرح زیر است:

برای مشاهده جدول لیگ برتر انگلیس به اینجا بروید.

هفته سوم

جمعه 1 شهریور 1398

استون ویلا - اورتون  /  23:30

شنبه 2 شهریور 1398

نوریچ  - چلسی  / 16:00

شفیلد یونایتد  - لسترسیتی  / 18:30

واتفورد - وستهام  /  18:30

ولورهمپتون -  برنلی  / 18:30

برایتون -  ساوتهمپتون  / 18:30

منچستریونایتد  -  کریستال پالاس  / 18:30

لیورپول -  آرسنال  / 21:00

یکشنبه 3 شهریور 1398

بورنموث -  منچسترسیتی  / 17:30

تاتنهام  - نیوکسل  / 20:00

هفته چهارم

شنبه 9 شهریور 1398

آرسنال-تاتنهام

برنلی-لیورپول

چلسی-شفیلد یونایتد

کریستال پالاس-استون ویلا

اورتون-وولورهمپتون

لسترسیتی-بورنموث

منچسترسیتی-برایتون

نیوکاسل-واتفورد

ساوتهمپتون-منچستریونایتد

وستهم-نوریچ

هفته پنجم

شنبه 23 شهریور 1398

بورنموث-اورتون

استون ویلا-وستهم

برایتون-برنلی

لیورپول-نیوکاسل

منچستریونایتد-لسترسیتی

نوریچ-منچسترسیتی

شفیلد یونایتد-ساوتهمپتون

تاتنهام-کریستال پالاس

واتفورد-آرسنال

وولورهمپتون-چلسی

هفته ششم

شنبه 30 شهریور 1398

آرسنال-استون ویلا

برنلی-نوریچ

چلسی-لیورپول

کریستال پالاس-وولورهمپتون

اورتون-شفیلد یونایتد

لسترسیتی-تاتنهام

منچسترسیتی-واتفورد

نیوکاسل-برایتون

ساوتهمپتون-بورنموث

وستهم-منچستریونایتد

هفته هفتم

شنبه 6 مهر 1398

بورنموث-وستهم

استون ویلا-برنلی

چلسی-برایتون

کریستال پالاس-نوریچ

اورتون-منچسترسیتی

لسترسیتی-نیوکاسل

منچستریونایتد-آرسنال

شفیلد یونایتد-لیورپول

تاتنهام-ساوتهمپتون

وولورهمپتون-واتفورد

هفته هشتم

شنبه 13 مهر 1398

آرسنال-بورنموث

برایتون-تاتنهام

برنلی-اورتون

لیورپول-لسترسیتی

منچسترسیتی-وولورهمپتون

نیوکاسل-منچستریونایتد

نوریچ-استون ویلا

ساوتهمپتون-چلسی

واتفورد-شفیلد یونایتد

وستهم-کریستال پالاس

هفته نهم

شنبه 27 مهر 1398

بورنموث-نوریچ 

استون ویلا-برایتون

چلسی-نیوکاسل

کریستال پالاس-منچسترسیتی

اورتون-وستهم

لسترسیتی-برنلی

منچستریونایتد-لیورپول

شفیلد یونایتد-آرسنال

تاتنهام-واتفورد

وولورهمپتون-ساوتهمپتون

هفته دهم

شنبه 4 آبان 1398

آرسنال-کریستال پالاس

برایتون-اورتون

برنلی-چلسی

لیورپول-تاتنهام

منچسترسیتی-استون ویلا

نیوکاسل-وولورهمپتون

نوریچ-منچستریونایتد

ساوتهمپتون-لسترسیتی

واتفورد-بورنموث

وستهم-شفیلد یونایتد

هفته یازدهم

شنبه 11 آبان 1398

بورنموث-منچستریونایتد

آرسنال-وولورهمپتون

استون ویلا-لیورپول

برایتون-نوریچ

کریستال پالاس-لسترسیتی

اورتون-تاتنهام

منچسترسیتی-ساوتهمپتون

شفیلد یونایتد-برنلی

واتفورد-چلسی

وستهم-نیوکاسل

هفته دوازدهم

شنبه 18 آبان 1398

برنلی-وستهم

چلسی-کریستال پالاس

لسترسیتی-آرسنال

لیورپول-منچسترسیتی

منچستریونایتد برایتون

نیوکاسل-بورنموث

نوریچ-واتفورد

ساوتهمپتون-اورتون

تاتنهام-شفیلد یونایتد

وولورهمپتون-استون ویلا

هفته سیزدهم

شنبه 2 آذر 1398

بورنموث-وولورهمپتون

آرسنال-ساوتهمپتون

استون ویلا-نیوکاسل

برایتون-لسترسیتی

کریستال پالاس-لیورپول

اورتون-نوریچ

منچسترسیتی-چلسی

شفیلد یونایتد-منچستریونایتد

واتفورد-برنلی

وستهم-تاتنهام

هفته چهاردهم

شنبه 9 آذر 1398

برنلی-کریستال پالاس

چلسی-وستهم

لسترسیتی-اورتون

لیورپول-برایتون

منچستریونایتد-استون ویلا

نیوکاسل-منچسترسیتی

نوریچ-آرسنال

ساوتهمپتون-واتفورد

تاتنهام-بورنموث

وولورهمپتون-شفیلد یونایتد

هفته پانزدهم

سه شنبه 12 آذر 1398

آرسنال-برایتون

برنلی-منچسترسیتی

لسترسیتی-واتفورد

شفیلد یونایتد-نیوکاسل

وولورهمپتون-وستهم

منچستریونایتد-تاتنهام

چلسی-استون ویلا

ساوتهمپتون-نوریچ

کریستال پالاس-بورنموث

لیورپول-اورتون

هفته شانزدهم

شنبه 16 آذر 1398

بورنموث-لیورپول

استون ویلا-لسترسیتی

برایتون-وولورهمپتون

اورتون-چلسی

منچسترسیتی-منچستریونایتد

نیوکاسل-ساوتهمپتون

نوریچ-شفیلد یونایتد

تاتنهام-برنلی

واتفورد-کریستال پالاس

وستهم-آرسنال

هفته هفدهم

شنبه 23 آذر 1398

آرسنال-منچسترسیتی

برنلی-نیوکاسل

چلسی-بورنموث

کریستال پالاس-برایتون

لسترسیتی-نوریچ

لیورپول-واتفورد

منچستریونایتد-اورتون

شفیلد یونایتد-استون ویلا

ساوتهمپتون-وستهم

وولورهمپتون-تاتنهام

هفته هجدهم

شنبه 30 آذر 1398

بورنموث-برنلی

استون ویلا-ساوتهمپتون

برایتون-شفیلد یونایتد

اورتون-آرسنال

منچسترسیتی-لسترسیتی

نیوکاسل-کریستال پالاس

نوریچ-وولورهمپتون

تاتنهام-چلسی

واتفورد-منچستریونایتد

وستهم-لیورپول

هفته نوزدهم

پنجشنبه 5 دی 1398

بورنموث-آرسنال

استون ویلا-نوریچ

چلسی-ساوتهمپتون

کریستال پالاس-وستهم

اورتون-برنلی

لسترسیتی-لیورپول

منچستریونایتد-نیوکاسل

شفیلد یونایتد-واتفورد

تاتنهام-برایتون

وولورهمپتون-منچسترسیتی

هفته بیستم

شنبه 7 دی 1398

آرسنال-چلسی

برایتون-بورنموث

برنلی-منچستریونایتد

لیورپول-وولورهمپتون

منچسترسیتی-شفلیدیونایتد

نیوکاسل-اورتون

نوریچ سیتی-تاتنهام

ساوتهمپتون-کریستال پالاس

واتفورد-استون ویلا

وستهم-لسترسیتی

هفته بیست و یکم

چهارشنبه 11 دی 1398

آرسنال-منچستریونایتد

برایتون-چلسی

برنلی-استون ویلا

لیورپول-شفلیدیونایتد

منچسترسیتی-اورتون

نیوکاسل-لسترسیتی

نوریچ سیتی-کریستال پالاس

ساوتهمپتون-تاتنهام

واتفورد-وولورهمپتون

وستهم-بورنموث

هفته بیست و دو

شنبه 21 دی 1398

بورنموث-واتفورد

استون ویلا-منچسترسیتی

چلسی-برنلی

کریستال پالاس-آرسنال

اورتون-برایتون

لسترسیتی-ساوتهمپتون

منچستریونایتد-نوریچ سیتی

شفلیدیونایتد-وستهم

تاتنهام-لیورپول

وولورهمپتون-نیوکاسل

هفته بیست و سوم

شنبه 28 دی 1398

آرسنال-شفلیدیونایتد

برایتون-استون ویلا

برنلی-لسترسیتی

لیورپول-منچستریونایتد

منچسترسیتی-کریستال پالاس

نیوکاسل-چلسی

نوریچ سیتی-بورنموث

ساوتهمپتون-وولورهمپتون

واتفورد-تاتنهام

وستهم-اورتون

هفته بیست و چهارم

سه شنبه یک بهمن 1398

بورنموث-برایتون

استون ویلا-واتفورد

اورتون-نیوکاسل

لسترسیتی- وستهم

شفلیدیونایتد-منچسترسیتی

وولورهمپتون-لیورپول

منچستریونایتد-برنلی

چلسی-آرسنال

تاتنهام-نوریچ سیتی

کریستال پالاس-ساوتهمپتون

هفته بیست و پنجم

شنبه 12 بهمن 1398

بورنموث-استون ویلا

برنلی-آرسنال

کریستال پالاس-شفلیدیونایتد

لسترسیتی-چلسی

لیورپول-ساوتهمپتون

منچستریونایتد-وولورهمپتون

نیوکاسل-نوریچ سیتی

تاتنهام-منچسترسیتی

واتفورد-اورتون

وستهم برایتون

هفته بیست و ششم

شنبه 19 بهمن 1398

آرسنال-نیوکاسل

استون ویلا-تاتنهام

برایتون-واتفورد

چلسی-منچستریونایتد

اورتون-کریستال پالاس

منچسترسیتی-وستهم

نوریچ سیتی-لیورپول

شفلیدیونایتد-بورنموث

ساوتهمپتون-برنلی

وولورهمپتون-لسترسیتی

هفته بیست و هفتم

شنبه 3 اسفند 1398

آرسنال-اورتون

برنلی-بورنموث

چلسی-تاتنهام

کریستال پالاس-نیوکاسل

لسترسیتی-منچسترسیتی

لیورپول-وستهم

منچستریونایتد-واتفورد

شفلیدیونایتد-برایتون

ساوتهمپتون-استون ویلا

وولورهمپتون-نوریچ سیتی

هفته بیست و هشتم

شنبه 10 اسفند 1398

بورنموث-چلسی

استون ویلا-شفلیدیونایتد

برایتون-کریستال پالاس

اورتون-منچستریونایتد

منچسترسیتی-آرسنال

نیوکاسل-برنلی

نوریچ سیتی-لسترسیتی

تاتنهام-وولورهمپتون

واتفورد-لیورپول

وستهم-ساوتهمپتون

هفته بیست و نهم

شنبه 17 اسفند 1398

آرسنال-وستهم

برنلی-تاتنهام

چلسی-اورتون

کریستال پالاس-واتفورد

لسترسیتی-استون ویلا

لیورپول-بورنموث

منچستریونایتد-منچسترسیتی

شفلیدیونایتد-نوریچ سیتی

ساوتهمپتون-نیوکاسل

وولورهمپتون-برایتون

هفته سی ام

شنبه 24 اسفند 1398

بورنموث-کریستال پالاس

استون ویلا-چلسی

برایتون-آرسنال

اورتون-لیورپول

منچسترسیتی-برنلی

نیوکاسل-شفلیدیونایتد

نوریچ سیتی-ساوتهمپتون

تاتنهام-منچستریونایتد

واتفورد-لسترسیتی

وستهم-وولورهمپتون

هفته سی و یکم

شنبه 2 فروردین 1399

برنلی-واتفورد

چلسی-منچسترسیتی

لسترسیتی-برایتون

لیورپول-کریستال پالاس

منچستریونایتد-شفلیدیونایتد

نیوکاسل-استون ویلا

نوریچ سیتی-اورتون

ساوتهمپتون-آرسنال

تاتنهام-وستهم

وولورهمپتون-بورنموث

هفته سی و دوم

شنبه 16 فروردین 1399

بورنموث-نیوکاسل

آرسنال-نوریچ سیتی

استون ویلا-وولورهمپتون

برایتون-منچستریونایتد

کریستال پالاس-برنلی

اورتون-لسترسیتی

منچسترسیتی-لیورپول

شفلیدیونایتد-تاتنهام

واتفورد-ساوتهمپتون

وستهم-چلسی

هفته سی و سوم

شنبه 23 فروردین 1399

برنلی-شفلیدیونایتد

چلسی-واتفورد

لسترسیتی-کریستال پالاس

لیورپول-استون ویلا

منچستریونایتد-بورنموث

نیوکاسل-وستهم

نوریچ سیتی-برایتون

ساوتهمپتون-منچسترسیتی

تاتنهام-اورتون

وولورهمپتون-آرسنال

هفته سی و چهارم

شنبه 30 فروردین 1399

بورنموث-تاتنهام

آرسنال-لسترسیتی

استون ویلا-منچستریونایتد

برایتون-لیورپول

کریستال پالاس-چلسی

اورتون-ساوتهمپتون

منچسترسیتی-نیوکاسل

شفلیدیونایتد-وولورهمپتون

واتفورد-نوریچ سیتی

وستهم-برنلی

هفته سی و پنجم

شنبه 6 اردیبهشت 1399

بورنموث-لسترسیتی

استون ویلا-کریستال پالاس

برایتون-منچسترسیتی

لیورپول-برنلی

منچستریونایتد-ساوتهمپتون

نوریچ سیتی-وستهم

شفلیدیونایتد-چلسی

تاتنهام-آرسنال

واتفورد-نیوکاسل

وولورهمپتون-اورتون

هفته سی و ششم

شنبه 13 اردیبهشت 1399

آرسنال-لیورپول

برنلی-وولورهمپتون

چلسی-نوریچ سیتی

کریستال پالاس-منچستریونایتد

اورتون-استون ویلا

لسترسیتی-شفلیدیونایتد

منچسترسیتی-بورنموث

نیوکاسل-تاتنهام

ساوتهمپتون-برایتون

وستهم-واتفورد

هفته سی و هفتم

شنبه 20 اردیبهشت 1399

بورنموث-ساوتهمپتون

استون ویلا-آرسنال

برایتون-نیوکاسل

لیورپول-چلسی

منچستریونایتد-وستهم

نوریچ سیتی-برنلی

شفلیدیونایتد-اورتون

تاتنهام-لسترسیتی

واتفورد-منچسترسیتی

وولورهمپتون-کریستال پالاس

هفته سی و هشتم

شنبه 28 اردیبهشت 1399

آرسنال-واتفورد

برنلی-برایتون

چلسی-وولورهمپتون

کریستال پالاس-تاتنهام

اورتون-بورنموث

لسترسیتی-منچستریونایتد

منچسترسیتی-نوریچ سیتی

نیوکاسل-لیورپول

ساوتهمپتون-شفلیدیونایتد

وستهام - استون ویلا

نتایج هفته های سپری شده از این رقابت ها به این شرح است:

هفته اول

جمعه 18 مرداد 1398

لیورپول 4 – 1 نوریچ            

شنبه 19 مرداد 1398

وستهام 0 – 5 منچسترسیتی   

بورنموث 1 – 1 شفیلد یونایتد

برنلی 3 – 0 ساوتهمپتون       

کریستال پالاس 0 – 0 اورتون

واتفورد 0 – 3 برایتون           

تاتنهام 3 – 1 استون ویلا       

یکشنبه 20 مرداد 1398

نیوکسل 0 – 1 آرسنال           

لسترسیتی 0 – 0 ولورهمپتون 

منچستریونایتد 4 - 0   چلسی

هفته دوم

آرسنال 2 – 1 برنلی             

برایتون 1 – 1 وستهام            

اورتون 1 – 0 واتفورد           

ساوتهمپتون 1 - 2   لیورپول  

استون ویلا 1 – 2 بورنموث  

 نوریچ 3 – 1 نیوکسل            

منچسترسیتی 2 - 2 تاتنهام     

یکشنبه 27 مرداد 1398

شفیلد یونایتد یک – صفر کریستال پالاس

چلسی یک – یک لسترسیتی

دوشنبه 28 مرداد 1398

ولورهمپتون یک  - یک منچستریونایتد

دیدگاه تان را بنویسید