آغاز فروش خارج از سامانه یکپارچه کرمان موتور/ انواع جک با اقساط 3 ساله

شرایط فروش اقساطی 5 محصول کرمان موتور خارج از سامانه یکپارچه بدون قرعه کشی برای عموم با تحویل ۹۰ روزه در مرداد 1402اعلام شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، شرایط فروش اقساطی ۵ محصول کرمان موتور ویژه مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شد. این شرایط فروش خارج از سامانه یکپارچه است و شرکت برای عموم در آن آزاد است. متقاضیان می توانند از روز شنبه ۱۴ مرداد با مراجعه به سایت کرمان موتور یا نمایندگی های کرمان موتور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. این بخشنامه تا ۳۱ مرداد ماه و تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

موعد تحویل خودرو در این شرایط فروش ۹۰ روز کاری اعلام شده است. همچنین سود تاخیر ۳درصد ماهیانه برای این بخشنامه فروش از سوی کرمان موتور در نظر گرفته شده است.

شرایط فروش اقساطی جک J4 مرداد 1402

 

قیمت مصوب ۷۶۵,۸۹۰,۰۰۰
پیش پرداخت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنگ های عرضه شده سفید – مشکی
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۷۳,۵۲۸,۱۰۰
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۵۹,۵۲۱,۸۰۰
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۵۱,۷۴۵,۳۰۰

 

شرایط فروش اقساطی جک S3 مرداد 1402

 

قیمت مصوب ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰
پیش پرداخت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنگ های عرضه شده سفید – مشکی
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۸۳,۸۱۴,۱۰۰
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۶۸,۱۴۲,۹۰۰
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۴۵,۰۸۲,۰۰۰

 

شرایط فروش اقساطی جک S5 مرداد 1402

 

قیمت مصوب ۱,۲۴۶,۸۹۰,۰۰۰
پیش پرداخت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنگ های عرضه شده سفید – مشکی
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۱۱۵,۲۱۶,۴۰۰
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۹۴,۴۵۶,۵۰۰
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۸۳,۰۳۹,۵۰۰

 

شرایط فروش اقساطی KMC J7 مرداد 1402

 

قیمت مصوب ۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰
پیش پرداخت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنگ های عرضه شده سفید – مشکی
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۹۸,۵۰۴,۶۰۰
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۸۰,۱۰۷,۴۰۰
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۶۹,۹۱۱,۹۰۰

 

شرایط فروش اقساطی KMC K7 مرداد 1402

 

قیمت مصوب ۱,۶۰۲,۵۹۰,۰۰۰
پیش پرداخت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنگ های عرضه شده سفید – مشکی
مبلغ اقساط ۱۸ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۱۲۹,۰۲۷,۹۰۰
مبلغ اقساط ۲۴ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۱۰۶,۲۲۸,۹۰۰
مبلغ اقساط ۳۰ ماهه (هر سه ماه یکبار) ۹۳,۷۳۸,۰۰۰

 

دیدگاه تان را بنویسید