jamee

سخنگوی صنعت برق از افزایش مصرف برق و احتمال قطعی برق در چند استان کشور از جمله تهران، که یکی از پرمصرف ترین استان ها…