صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان پاسخ به یازده مورد سؤال در خصوص امور شرعی، شهریه، مدرسۀ دینیۀ کویته، بطلان معاملات مواد مخدر و ...
  • محل نجف
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع پاسخ به یازده مورد سؤال در خصوص امور شرعی، شهریه، مدرسۀ دینیۀ کویته، بطلان معاملات مواد مخدر و ...
  • حضار پسندیده، سید مرتضی

بسمه تعالی

29قع96

به عرض حضور مبارک می‏رساند، جواب مرقومات مبارکه را داده‏ام اینک قبض را که خواسته‏اید و آقای اسلامی خواسته‏اند فرستادم.

1ـ وجوهی که در افغانستان مدعی سرقت هستند، رسید نمی‏دهم.

2ـ آنچه برای لبنان است نزد آقای خلخالی[1]بفرستید مانع ندارد.

3ـ به اشخاصی که معلوم است می‏خواهند طفره بروند دستگردان نفرمایید.

4ـ نوشتۀ آقای حق‏شناس را رد نفرمایید.

5ـ شخص مجنون اگر منافعی دارد احتیاط کنند در دادن خمس.

6ـ برای سوریه از آقای خلخالی مشورت فرمایید قبل از آن مرحمت نفرمایید.

7ـ راجع به مدرسۀ کویته، آقای شریعت مرقوم داشته که این محل غیر از محلی است که به نام آقای سید یوسف است لهذا برای ساختمان مانع ندارد وجه بفرستید، عین مکتوب ایشان را فرستادم ملاحظه فرمایید؛ طریق ارسال را نمی‏دانم باید از ایشان سؤال شود، شهریه هم مرحمت فرمایید.

8 ـ معاملات هروئین و امثال آن را عرض کردم که باید معاملۀ بطلان کنند و وجه را به صاحبش برسانند و اگر نمی‏شناسند، از قِبَل او مجازند صدقه بدهند.

و جعبه برای تلویزیون درست نکنند و به هیچ‏وجه اعانت در این امور نباید بکنند.

9ـ آنچه به آقای حائری واگذار شده امضا نمودم، اطلاع دهید.

10ـ در نامۀ سابق عرض کردم پنجاه هزار تومان وسیلۀ احمد برای آقای حاج آقاحسن، آقازادۀ آقای ثقفی بفرستید ایشان گرفتاری زیاد از قرار مذکور دارند.

11ـ شخصی که صد و هفتاد هزار برای خواهرش خانه خریده اجازه نمی‏دهم.

 

1 ـ آقای نصراللّه‏ خلخالی.