صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان هشدار امام در مورد تصویبنامۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی
  • محل قم
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع هشدار امام در مورد تصویبنامۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی
  • حضار پهلوی، محمد رضا[103]

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

حضور مبارک اعلیحضرت همایونی

پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‏ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‏دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‏های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

الداعی: روح‏اللّه‏ الموسوی