صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان لزوم رفع اختلاف بین روحانیون
  • محل نجف
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع لزوم رفع اختلاف بین روحانیون
  • حضار یزدی، محمد

بسمه تعالی

خدمت جناب مستطاب عماد الاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا شیخ محمد یزدی ـ دامت افاضاته

مرقوم شریف واصل؛ سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. امید است ان شاءاللّه‏ تعالی حوزۀ علمیۀ قم و سایر مؤمنین از ارشاد و هدایت جنابعالی برخوردار باشند. آنچه اخیراً مورد تأسف اینجانب است اختلافاتی است که نمی‏دانم با چه دستی در حوزۀ علمیۀ قم و بین اهل منبر بلکه محراب حادث شده است، و همین نحو بین اهل علم تهران و اهل منبر آنجا حادث شده است؛[1]همان نحو اختلافی که بین علمای مسیحی در وقتی که ممالک آنها را می‏گرفتند حاصل شد.[2]امروز که اصول احکام در دستبرد اجانب و نوکرهای آنهاست، به جای وحدت کلمه، این نحو تفرق و توهین بعضی از بعضی و تکفیر بعضی موجب کمال تأسف است، و کاشف از عدم رشد جامعه است. امثال جنابعالی کوشش کنید شاید موفق شوید آقایان را از این خواب گران بیدار کنید، قبل از اینکه همه چیز آنها به باد رفته باشد؛ اگر نرفته باشد. «و الی‏اللّه‏ تعالی المشتکی».[3]والسلام علیکم.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

1 ـ اشاره به تفرقه‏ای که به تحریک رژیم، پس از انتشار کتاب شهید جاوید، تألیف آقای صالحی نجف‏آبادی، بین روحانیون پیش آمده بود.
2 ـ اشاره به حوادث مقارن انقراض امپراتوری بیزانس روم شرقی در 1492 م.
3 ـ به خدای بزرگ، شکایت می‏بریم.