صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان اختیارات دادستان کل کشور
  • محل تهران، جماران
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع اختیارات دادستان کل کشور
  • حضار شورایعالی قضایی

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

شورایعالی قضایی

چون وضع کشور در حال حاضر طوری است که لازم است آقای آقا سید حسین موسوی که تا کنون ثابت نموده شایستگی خود را، بر طبق همین ورقه به ایشان اختیارات دهید و پس از این توجه به مصالح کشور را در نظر داشته باشید.[1]

6 شوال 1402 / 5 مرداد 61

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

1 ـ در مورد این حکم به توضیح مندرج در پاورقی1 حکم مورخ 9/5/1361 امام خمینی به آقای سید حسین موسوی تبریزی مراجعه کنید.