صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان پاسخ نامۀ حاوی تبریک استقرار امام خمینی در نجف
  • محل نجف
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع پاسخ نامۀ حاوی تبریک استقرار امام خمینی در نجف
  • حضار فقیهی مرندی

بسمه تعالی

12شعبان85

خدمت جناب مستطاب مروّج‏الاحکام آقای فقیهی مرندی ـ دام مجده

مرقوم محترم که حاکی از سلامت جنابعالی و حاوی مراتب محبت نسبت به اینجانب بود موجب امتنان گردید. سلامت و توفیق جنابعالی و سایر آقایان محصلین و فضلا ـ ایّدهم‏اللّه‏ تعالی ـ را از خداوند تعالی خواستار است. محبت و احساسات بی‏شائبۀ آقایان فضلا مورد تشکر و تقدیر اینجانب است. خداوند همه را به علم نافع و عمل صالح و حُسن عاقبت موفق فرماید. از جنابعالی و سایر آقایان رجای دعای خیر برای حُسن عاقبت دارم. والسلام علیکم.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی