صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان پیام تشکر
  • محل نجف
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع پیام تشکر
  • حضار بنی‏صدر ـ همدان

29رجب85

حضرت آیت‏اللّه‏ آقای بنی‏صدر ـ دامت برکاته

به عرض عالی می‏رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود مسعود و حاوی تفقد از اینجانب بود، موجب تشکر گردید. از قرار مسموع اخیراً عملی فرمودید و بحمداللّه‏ تعالی رفع نگرانی شده است. از خداوند تعالی سلامت و صحت و سعادت جناب مستطاب عالی را خواستار. حالت اینجانب بحمداللّه‏ سلامت است. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم. از جناب مستطاب عالی رجای دعای خیر برای حُسن عاقبت دارم. والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏ و برکاته.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

 

مرقوم شده بود تلگراف فرمودید. غالب تلگرافات و مکاتیب را از قرار مسموع نرساندند؛ چنانچه تلگرافات اینجانب را نیز غالباً نرساندند. هر چه فکر کردم به خاطرم نیامد که از جنابعالی تلگرافی رسیده باشد؛ و به دفتر نیز مراجعه شد چیزی نیافتم لکن اگر تلگراف رسیده باشد، حتماً جواب داده‏ام و نرساندند.