صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان پاسخ تلگراف ورود امام خمینی به نجف
  • محل نجف
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع پاسخ تلگراف ورود امام خمینی به نجف
  • حضار معصومی همدانی، علی

بسمه تعالی

12 رجب 85

خدمت ذی‏شرافت جناب مستطاب آیت‏اللّه‏ آقای آخوند ـ دامت برکاته

به عرض عالی می‏رساند، تلگراف شریف، که استفسار از حال حقیر فرموده بودید، موجب تشکر گردید. و چون اطلاع رسید که تلگرافات حقیر را نمی‏رسانند ـ چنانچه نوعاً تلگرافات ایران را به اینجانب نرسانده‏اند ـ لذا از جواب تلگرافی خودداری شد. حال حقیر بحمداللّه‏ وله الشکر خوب و امید است خدای متعال از این به بعد هم خیر مقرر فرماید. ادامۀ فیوضات حضرتعالی را خواستار و ملتمس دعای خیر هستم. والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏ و برکاته.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی