صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان سرپرستی بنیاد مستضعفان
  • محل تهران، جماران
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع سرپرستی بنیاد مستضعفان
  • حضار رجایی، محمدعلی (نخست وزیر)

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

26/6/59

جناب آقای رجایی نخست وزیر ـ ایّده‏اللّه‏ تعالی

چون وضع بنیاد مستضعفین موجب نگرانی اینجانب است و مسائل آن پیچیده است، لازم است جنابعالی امور بنیاد را در دست گرفته و تحت نظر اشخاص متدین متعهد کاردان، آن را به نفع مستضعفین اداره نمایید.

اطلاعات لازم را می‏توانید از هیأتی که اینجانب معیّن نمودم به دست آورید. ان شاءاللّه‏ تعالی موفق در خدمت به اسلام و مسلمین و خصوص مستضعفین باشید. والسلام علیکم.

روح اللّه‏ الموسوی الخمینی