صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان افتتاح حساب شمارۀ 100 به منظور خانه سازی برای مستضعفان
  • محل قم
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع افتتاح حساب شمارۀ 100 به منظور خانه سازی برای مستضعفان
  • حضار ملت ایران

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

ملت عزیز! برادران و خواهران دلیر و مبارز ـ ایّدهم‏اللّه‏ تعالی

اینک به مرحلۀ حساسی از دوران انقلاب اسلامی خود رسیده‏ایم. دوران سازندگی، دورانی که باید از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمدیدۀ ایران بهره‏مند شوند؛ دورانی که باید شکوه نظام عدل اسلامی را لمس کنید؛ دورانی که همه باید دست به دست هم بدهیم تا ریشۀ فقر و استضعاف را برکنیم. شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکال به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت همۀ قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرتها را بلرزانید. اکنون نیز با خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید، و با تأیید الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید.

در رژیم منفور پهلوی مسئلۀ مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیۀ یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند، و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران به سر می‏بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم بکلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‏ها و اتاقکهای تنگ و تاریک و خرابه‏ها به سر می‏بردند؛ و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای
اجارۀ آن بپردازند؛ و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعۀ ما با چنین مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلام چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد؛ و این از حداقل
[حقوق]هر فرد است که باید مسکن داشته باشد.

مشکل زمین باید حل شود و همۀ بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند.

همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئلۀ مهم چاره‏ای بیندیشد، و بر همۀ مردم است که در این مورد همکاری کنند.

اینجانب حسابی به شمارۀ 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همۀ کسانی که توانایی دارند دعوت می‏کنم که برای کمک به خانه‏سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه‏سازی و یک نفر روحانی و یک نمایندۀ دولت انتخاب شوند تا با صرفه‏جویی و دقت کامل خانه‏های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود.

من امیدوارم همۀ کسانی که زمینهای وسیعی در اختیار دارند به این امر مهم‏اسلامی ـ انسانی کمک کنند، و زمینها را در مناطق مرغوب قابل سکونت در اختیار این طرح بگذارند. و نیز هرکس که توانایی دارد، در تأمین انواع مصالح ساختمانی به این خدمت اسلامی کمک و نیروی کار و کارگری به طور وسیع به کار افتد، و دولت نیز تصمیمات لازم را در تأمین آب و برق و اسفالت و وسایل ایاب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و دیگر نیازمندیهای عمومی فراهم سازد.

بنیاد مستضعفین نیز باید به کمک این طرح بشتابد و از اموال مصادره شدۀ خاندان پهلوی و اطرافیانش در این طرح استفاده شود. و نیز دولت باید در طرحهای اساسی و درازمدت خود برای حل این مشکل در سطح عموم طرحهایی تهیه کند؛ و اکنون این
یک تجربۀ تازه از بسیج نیروی ایمان جامعه در راه تعاون اسلامی و مبارزه با محرومیت است که ملت با توفیق الهی باید از آن نیز سرفراز درآید.

من با کمال تواضع از ملت عزیز در این امر حیاتی استمداد می‏کنم و سلامت و سعادت همگان را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة‏اللّه‏ و برکاته.

به تاریخ 21 فروردین ماه 1358

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی