زندگی نامه امام خمینی(س)

شرح چهل حدیث:

«اربعین حدیث» یا «شرح چهل‏حدیث»، یکی از آثار گرانبهای اخلاقی و عرفانی امام خمینی است که در سال 1358 هجری قمری (1318 شمسی) به زبان فارسی نوشته شده است. در این اثر، چهل‏حدیث از روایات پیشوایان دین از کتاب شریفاصول کافی(‌34حدیث اوّل ـ‌ غیر از حدیث11‌ ـ در مسائل اخلاقی و 6 حدیث آخر در مسائل اعتقادی) به وجهی مبسوط و با بیانی شیوا و اثرگذار شرح شده‏اند.

این اثر از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، در 900 صفحه منتشر شده است.

شرح حدیث بیست و هشتم از کتاب شریفشرح چهل حدیثتألیف امام خمینی به عنوان ضمیمه در انتهایرسالۀ لقاء اللّه‏، تألیف آیت‏اللّه‏ حاج میرزا جواد ملکی(ره) توسط مؤسسه انتشارات فیض کاشانی، تهران، چاپ چهارم، 1370 ه‌. ش‌. به چاپ رسیده است.

سرالصلوة: معراج السالکین و صلوة العارفین:

کتابی است سنگین و عرفانی به زبان فارسی در بیان اسرار معنوی و عرفانی نماز که در سال 1358 هجری قمری (1318 شمسی) به قلم امام خمینی تحریر شده است. تسلط امام بر عرفان نظری و پیمودن مقامات عرفان عملی را می‏توان از مباحث عمیق این کتاب و آثار قبلی‏شان دریافت.

این اثر از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سال 1369 ه‌. ش‌، در 266 صفحه، مشتمل بر مقدمه‏ای از آیت‏اللّه‏ جوادی آملی، متن کتاب، فهرستهای راهنما، تصویر کامل نسخه خطی منتشر شده است.